Yrittäjyysekosysteemi ja maahan muuttaneet korkeasti koulutetut naisyrittäjät

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, TA105

Väitöksen aihe

Yrittäjyysekosysteemi ja maahan muuttaneet korkeasti koulutetut naisyrittäjät

Väittelijä

Master of Science Raushan Aman

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Martti Ahtisaari Instituutti

Oppiaine

Kansainvälinen liiketoiminta

Vastaväittäjä

Professor Sierk Horn, Munich University of Applied Sciences

Kustos

Professor Petri Ahokangas, Martti Ahtisaari Instituutti

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Yrittäjyysekosysteemi ja maahan muuttaneet korkeasti koulutetut naisyrittäjät

Isäntämaan yrittäjyysekosysteemin rooli on oleellinen maahan muuttaneiden yrittäjien houkuttelemisessa, motivoinnissa ja maassa pitämisessä. Aihealueen tutkimus, jossa selvitetään isäntämaan liiketoimintaympäristön ja yrittäjyysekosysteemin vaikutusta maahanmuuttajayrittäjien toimintaan, on vielä vähäistä. Erityisen vähäistä on tutkimus, joka keskittyy identiteetiltään erilaisten yrittäjien, kuten naisyrittäjien, toimintaan. Huolimatta siitä, että naisten lukumäärä maahanmuuttajina ja yrittäjinä on kasvanut, aikaisempi tutkimus ei ole riittävässä määrin painottanut maahan muuttaneiden naisten merkitystä kansainvälisessä liiketoiminnassa ja yrittäjyydessä.

Yrittäjyysvalmiuksien kehittämisen tutkimuksessa maahanmuuton ja diasporan merkitys on tunnustettu, mutta korkeasti koulutettujen ja kyvykkäiden naisyrittäjien osalta tutkimuksessa on merkittäviä aukkoja erityisesti, kun tarkastellaan yrittäjyyden haasteita ja mahdollisuuksia.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on yhdistämällä maahanmuuttoon ja naisten yrittäjyyteen kohdistuva tutkimus tuottaa uutta tietoa ja ymmärtää, kuinka sosiaalinen sukupuoli ja inklusiivisuus näkyvät yrittäjyysekosysteemissä samalla huomioiden korkeasti koulutettujen maahanmuuttajanaisten yrittäjyyden esteitä ja potentiaalia.

Tutkimuskysymyksiä on kaksi: kuinka yrittäjyysekosysteemi vaikuttaa vähemmistöön kuuluvien maahanmuuttajanaisten yrittäjyyteen ja kuinka nämä naisyrittäjät vaikuttavat yrittäjyysekosysteemin kestävään kehittymiseen.

Tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena, joka perustuu teemahaastattelujen ja osallistuvan havainnoinnin keinoin kerättyyn dataan sekä arkistoaineistoihin. Tutkimuksen kontribuutio on yrittäjyysekosysteemin, naisyrittäjyyden ja maahanmuuttajayrittäjyyden kontekstissa selittäen, kuinka makrotason muuttujat kuten politiikat, markkinat, inhimillinen pääoma, tukijärjestelmät ja rahoitus mahdollistavat tai rajoittavat maahan muuttaneiden korkeasti koulutettujen ja kyvykkäiden naisten yrittäjyyttä. Käytännössä työn kontribuutio kohdistuu YK:n kestävän kehityksen indikaattoreihin 4 (hyvä koulutus), 5 (sukupuolten tasa-arvo) ja 8 (ihmisarvoista työtä ja talouskasvua).
Viimeksi päivitetty: 18.3.2024