Yritysten sisäpiiriläisten henkilökohtaiset ominaisuudet ja sisäpiirin kaupankäynti

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopiston Arina-sali (TA105)

Väitöksen aihe

Yritysten sisäpiiriläisten henkilökohtaiset ominaisuudet ja sisäpiirin kaupankäynti

Väittelijä

Kauppatieteiden maisteri Jenni Kallunki

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Taloustieteen, laskentatoimen ja rahoituksen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Laskentatoimi

Vastaväittäjä

Professori Eva Liljeblom, Hanken Svenska handelshögskolan

Kustos

Professori Petri Sahlström, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisää tapahtuma kalenteriin

Yritysten sisäpiiriläisten henkilökohtaiset ominaisuudet ja sisäpiirin kaupankäynti

Sisäpiirin kaupankäynnillä tarkoitetaan yrityksen sisäpiiriläisten tekemiä osakekauppoja yhtiönsä osakkeilla. Tässä väitöskirjassa tarkastellaan, miten yritysten sisäpiiriläisten henkilökohtaiset ominaisuudet vaikuttavat sisäpiirin kaupankäynnin tuottoihin.

Väitöskirjan ensimmäisessä osatutkimuksessa tutkitaan, voidaanko sisäpiirin kaupankäynnin tuottoja selittää sisäpiiriläisten verottajalta saamien hallinnollisten sanktioiden avulla. Osatutkimuksen tulosten mukaan verottajalta hallinnollisia sanktioita saaneet sisäpiiriläiset ansaitsevat merkittävästi suurempia sisäpiirin kaupankäynnin tuottoja kuin muut sisäpiiriläiset. Aikaisemmissa tutkimuksissa havaitut sisäpiirin kaupankäynnin tuotot vaikuttavat verrattain pieniltä, kun huomioidaan sisäpiiritiedon hyödyntämiseen liittyvä maine- ja juridinen riski.

Toisessa osatutkimuksessa tutkitaan, miksi jotkut sisäpiiriläiset kuitenkin päättävät hyödyntää sisäpiiritietoaan käydessään kauppaa yhtiöidensä osakkeilla. Tulosten mukaan matalamman varallisuuden sisäpiiriläiset ajoittavat osakemyyntinsä todennäköisemmin ennen osakekurssien laskuja kuin korkeamman varallisuuden sisäpiiriläiset. Tämä tulos on erityisen vahva sellaisten matalamman varallisuuden sisäpiiriläisten joukossa, jotka ovat erityisen riskihakuisia henkilökohtaisilla rikostuomioilla mitattuna.

Väitöskirjan kolmannessa osatutkimuksessa tutkitaan, millaiset sisäpiiriläiset eivät noudata yhtiöidensä asettamia rajoituksia sisäpiirin kaupankäynnille vaan hyödyntävät sisäpiiritietoaan käymällä kauppaa ns. suljetun ikkunan aikana, jolloin yhtiön asettamat rajoitukset kieltävät sisäpiirin kaupankäynnin. Tämän osatutkimuksen tulosten mukaan matalamman varallisuuden sisäpiiriläiset ansaitsevat suljetun ikkunan aikana toteuttamillaan osakemyynneillä merkittävästi suurempia tuottoja kuin muut sisäpiiriläiset. Matalamman varallisuuden sisäpiiriläisten suljetun ikkunan aikana toteuttamat osakemyynnit myös ennustavat yrityksen julkistamaa tulevaa negatiivista tulosyllätystä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024