Zirkonia-runkoisten kruunujen ja siltojen menestyminen

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Kontinkangas, Leena Palotie -sali (101A), Aapistie 5A

Väitöksen aihe

Zirkonia-runkoisten kruunujen ja siltojen menestyminen

Väittelijä

Hammaslääketieteen lisensiaatti Juha Pihlaja

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, suun terveyden tutkimusyksikkö, hammasproteesioppi ja kliininen purentafysiologia

Oppiaine

Hammasprotetiikka

Vastaväittäjä

Professori Pekka Vallittu, Turun yliopisto

Kustos

Professori Aune Raustia, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Zirkonia-runkoisten hammaskruunujen ja -siltojen kestävyys

Zirkonian käyttö kiinteän hammasprotetiikan materiaalina on lisääntynyt merkittävästi. Zirkonian mekaaniset ominaisuudet ovat erinomaiset verrattuna muihin kokokeraamisiin materiaaleihin ja hinta on edullisempi kuin vastaavissa jalometallirunkoisissa rakenteissa. Väitöstutkimuksessa selvitettiin Oulun kaupungin opetusterveyskeskuksessa vuosina 2007–2010 tehtyjen zirkonia-runkoisten kruunujen ja siltojen menestymistä. Tutkimuksen mukaan potilaat olivat tyytyväisiä rakenteisiin, rakenteet kestivät hyvin ja vaikeat komplikaatiot olivat vähäisiä.

Tutkimuksessa selvitettiin rakenteiden valmistusvaiheen ongelmia, alkuvaiheen komplikaatioita sekä onnistumista pitemmällä aikavälillä. Tulosten perusteella valmistuksen aikaiset ongelmat ja alkuvaiheen komplikaatiot olivat vähäisiä. Potilailla esiintyi jonkin verran ohimenevää vihlontaa. Yleisimpänä pidemmän aikavälin ongelmana olivat lohkeamat rakenteen pinnassa niin sanotussa päällepolttoposliinissa, joka yleensä esteettisistä syistä kerrostetaan zirkonia-rungon päälle. Nämä lohkeamat olivat useimmiten pieniä ja voitiin kiillottaa hammaslääkärikäynnin yhteydessä. Viime aikoina markkinoille on tullut uusia zirkonia-materiaaleja, jotka eivät vaadi tätä päällepolttoposliinia.

Tutkimustulosten perusteella zirkonia on käyttökelpoinen materiaali kiinteässä protetiikassa. Zirkonian tuomat hyödyt verrattuna muihin kokokeraamisiin materiaaleihin korostuvat erityisesti taka-alueen rakenteissa sekä korvattaessa useampia puuttuvia hampaita siltaproteesilla.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024