Väittelijän viestintäohje

Yliopisto tiedottaa valmistuvista väitöstutkimuksista verkkosivuillaan ja intranet Patiossa. Myös mediaa tiedotetaan väitöksistä. Tiedottamista varten väittelijän on täytettävä verkkolomake.

Väitöksestä tiedottaminen verkkosivuilla ja Patio-intranetissä

Väitöksestä ilmoitetaan suomeksi ja englanniksi perustiedot tulevasta väitöstilaisuudesta ja tiedoteteksti väitöstutkimuksen päätuloksesta ja -sisällöstä.

Tiedot saadaan väittelijän täyttämästä verkkolomakkeesta sekä verkkosivuille että Patioon. Väittelijän toivotaan täyttävän lomakkeen kentät huolellisesti pyydetyllä kielellä, osa kentistä vaatii suomenkielisen tiedon ja osa taas täytetään vain englanniksi. Samalta lomakkeelta luodaan sekä suomen- että englanninkielinen väitöksen verkkosivu. Tietoja käsittelee yliopiston viestintä.

Varmista ennen lomakkeen täyttämistä, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, jotka lomakkeen lähettämiseksi tarvitaan. Täytä lomakkeen tiedot huolellisesti. Verkkosivuilla julkaisua varten tietojen tulee olla oikein ja vastuullasi on antaa lomakkeella täsmälliset ja oikeat tiedot. Julkaistuja tietoja korjataan vain rajoitettujen resurssien rajoissa.

Jos väitöstilaisuutesi on etäyhteys, luo linkkiosoite valmiiksi ennen lomakkeen täyttämistä. Etäyhteyden linkki vaaditaan ennen kuin lomakkeen voi lähettää.

Tiedotetekstin voi kirjoittaa joko suomeksi tai englanniksi. Jos tekstin kääntämiseen englanniksi tai suomeksi ei ole mahdollisuutta, lomakkeeseen voi syöttää väitöskirjan abstraktin toisella kielellä.

Lomake tulee lähettää viimeistään neljätoista päivää ennen väitöstilaisuutta.

Verkkolomake väitöstiedotteen laatimiseksi

Lisäksi väittelijän toivotaan lähettävän digitaalisen valokuvan itsestään sähköpostilla osoitteeseen: viestinta@oulu.fi. Kuva välitetään tiedotteen mukana medialle, joka voi julkaista sen uutisoidessaan väitöksestä.

Kalevan lyhyet uutiset väitöksistä

Sanomalehti Kaleva julkaisee yleensä 1–2 päivää ennen väitöspäivää lyhyen uutisen jokaisesta Oulun yliopistossa pidettävästä väitöstilaisuudesta ja väittelijästä. Tiedot ja valokuvat Kalevan toimitukseen lähettää yliopiston viestintä väittelijän lähettämien materiaalien pohjalta.

Uutisointi Kalevassa edellyttää, että väittelijä lähettää verkkolomakkeen tässä ohjeessa toivotussa aikataulussa.

Tiedote väitöksestä medialle

Yliopiston viestintä muotoilee verkkolomakkeessa saapuneen tiedotetekstin pohjalta mediatiedotteen ja jakaa sen medialle noin viikkoa ennen väitöstilaisuutta. Mediatiedote tehdään ja jaetaan silloin, kun väitöstutkimus ja sen seloste sisältävät median ja suuren yleisön tai jonkin erikoisalan kannalta merkittävää ja kiinnostavaa tietoa ja asia on esitettävissä yleistajuisesti.

Mediatiedotteiden jakeluun kuuluvat mm. valtakunnalliset ja maakunnalliset sanomalehdet, YLE, paikallisradiot ja tv-kanavat, pohjoissuomalaiset paikallislehdet ja muutamat erikoislehdet väitöksen tieteenalasta riippuen (mm. Tiede, Tekniikka&talous, Mediuutiset, Lääkärilehti).

Jos väittelijä haluaa muiden tiedotusvälineiden (esim. aikakauslehden tai muun alueen paikallislehden) saavan tiedon väitöksestä, voi siitä ilmoittaa verkkolomakkeen Lisätietoja-kohdassa.

Yliopiston viestintä ei välitä tietoja tieteellisiin aikakauskirjoihin, vaan väittelijä voi ottaa niihin itse yhteyttä. Samoin tulee sopia suoraan tiedotusvälineen toimituksen kanssa, jos sen käyttöön halutaan lähettää tiedotetta laajempi artikkeli ja/tai väitöskirja.

Väitöksistä viestintä Twitterissä

Väitöksistä viestitään myös yliopiston Twitter-tilillä. Yliopiston viestintä muotoilee tviitin.

Väittelijä voi muotoilla tviitin verkkolomakkeen Lisätietoja-kohtaan myös itse ja julkaista sen myös omalla Twitter-tilillään. Twitter-viestin maksimipituus on 280 merkkiä. Sen tulee sisältää sen verkkosivun osoite, jolla väitöksestä yliopiston netissä ilmoitetaan, aiheeseen soveltuvia hashtageja ja yliopiston hashtag #UniOulu.

Vinkkejä tiedotetekstin kirjoittamiseen

Seloste- eli tiedoteteksti väitöstutkimuksesta kannattaa kirjoittaa mahdollisimman yleistajuiseksi ja selkeäksi. Tekstissä kannattaa käyttää lyhyitä lauseita ja välttää tieteellisiä termejä. Suositeltu tekstin pituus on 1000–2500 merkkiä

Väitöstutkimuksen päätulos kannattaa kirjoittaa tekstin alkuun. Tärkeää on muotoilla päätuloksen pohjalta tiedotteelle lyhyt otsikko. Tekstissä tulee esittää yleistajuisesti tutkimuksen kysymyksenasettelu, menetelmät ja tulokset. Mahdollisuuksien mukaan tulee painottaa tutkimuksen käytännön sovelluksia.

Mitä ymmärrettävämpi tiedoteteksti on, sitä varmemmin se luetaan ja ymmärretään tiedotusvälineiden toimituksissa, ja silloin väitöstutkimuksesta myös uutisoidaan. Aiheesta kiinnostuneet toimittajat saattavat myös ottaa väittelijään yhteyttä ja kysyä lisätietoja jo ennen väitöspäivää.

Lisätietoja: viestinta@oulu.fi