Aktoriksi

Haluaisitko apua kiinnostavan työtehtävien tai työuran tavoitteluun? Haluaisitko hahmottaa omaa osaamistasi paremmin ja kertoa siitä helposti muille? Mentorointiohjelmaa kannattaa harkita, jos kaipaat tukea ja vinkkejä oman osaamisesi sanallistamiseen, itseäsi kiinnostavien työtehtävien tavoitteluun tai työhakemuksen kirjoittamiseen.

Mentoroinnin tarkoitus

Epävarmuus tulevaisuudesta ja opiskelun merkityksellisyydestä kääntyi luottamukseksi ja kyvyksi toimia oman uran hyväksi tässä hetkessä."
- Aktorin palaute

Mentoroinnin avulla ymmärryksesi itsestäsi, osaamisestasi ja mahdollisuuksistasi sekä oman osaamisen esittäminen potentiaaliselle työnantajalle paranee. Mentorin kanssa käytyjen keskustelujen kautta itsevarmuus karttuu ja luottamus omaan tulevaisuuteen kasvaa, kun omia mahdollisuuksiaan ja keinoja päästä tavoitteeseen hahmottaa paremmin.

Mentoroinnin avulla voit

  • hahmottaa paremmin omaa osaamistasi, taitojasi ja kehittymisalueitasi
  • löytää keinoja itseäsi kiinnostavien työtehtävien tavoitteluun
  • kasvattaa itsevarmuuttasi ja uskoa omiin kykyihisi
  • selkiyttää omia ajatuksiasi ja suunnitella tulevaisuuttasi
  • saada lisämotivaatiota opiskelujen loppuun viemiseen
  • saada neuvoja ja varmuutta uravalintaasi
  • vähentää työelämään siirtymisen pelkoa
  • kehittää vuorovaikutustaitojasi ja verkostoitumista.

Mentorointi voidaan toteuttaa kasvotusten (suositeltu) tai etäyhteydellä. Kukin pari sopii tapaamiskäytännöt aikataulujen sekä toiveiden perusteella.

Mentorisi tehtävänä ei ole ratkaista tulevaisuuteesi liittyviä kysymyksiä tai antaa valmiita vastauksia. Mentori ei suoraan kerro, mitä valintoja opintojesi ja elämäsi suhteen sinun tulee tehdä saavuttaaksesi haluamasi työpaikan tai uran. Mentoroinnissa sinulle ei myöskään tarjota työ-, harjoittelu- tai opinnäytetyöpaikkaa. Mentorin avustuksella voit itse selvittää, miten pääset etenemään haluamaasi suuntaan. Mentori ei koskaan voi olla täysin toiveidesi mukainen ja tämä on hyvä asia. Suhtaudu avoimin mielin mentoriin, jolla on eri opiskelutausta kuin itselläsi, sillä monesti eri alan mentori saattaa tuoda aivan uusia näkökulmia omaan urasuunnitteluun.