Vuorineuvos Marcus Wallenbergin säätiö lahjoittaa 100 000 euroa Oulun yliopistolle

Marcus Wallenbergin säätiö on aiemminkin tukenut Oulun yliopiston kauppakorkeakoulua ja sen tutkijoita lahjoituksin ja apurahoin. Nyt tehty lahjoitus on osa valtion vastinrahoitusohjelmaa.

Lahjoitus vahvistaa kauppatieteen alaa

Vuorineuvos Marcus Wallenbergin säätiön tarkoituksena on edistää koulutusta ja tutkimusta yritysjohdon toimialueella. Lahjoituksella säätiö haluaa olla mukana vahvistamassa ja kehittämässä Oulun yliopston kauppakorkeakoulua.

”Lahjoituksella haluamme osallistua Oulun yliopiston kauppatieteellisen koulutus- ja tutkimustoiminnan kehittämiseen. Säätiö arvostaa erityisesti uusia monialaisia avauksia ja vahvaa kansainvälisyyttä kauppakorkeakoulun tutkimuksessa ja opetuksessa”, kertoo säätiön asiamies Stefan von Knorring.

”Meille on tärkeää tehdä tutkimusta, joka edistää Suomen elinkeinoelämän ja yritysten tulevaa menestystä. Lahjoitusvarat ovat merkittävässä roolissa kauppatieteen tutkimuksen vahvistamisessa. Ne mahdollistavat uusia strategisia avauksia ja rekrytointeja. Haluan lämpimästi kiittää Marcus Wallenbergin säätiötä tästä merkittävästä lahjoituksesta, joka edistää yhteisiä tavoitteitamme”, iloitsee kauppakorkeakoulun dekaani Mikko Puhakka.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun keskeisiä tutkimusteemoja ovat mm. liiketoiminnan dynamiikka, yritysten hyvä hallintotapa ja ylimmän johdon etiikka, digitaalinen liiketoiminta ja tulevaisuuden liiketoimintamallit sekä business-to-business -markkinointi.

Syksyllä 2020 Oulun yliopistossa käynnistyi Liiketoiminta-analytiikan kansainvälinen maisteriohjelma, joka on suunniteltu ja toteutetaan monitieteisesti Kauppakorkeakoulun ja Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan kanssa. Ohjelman opiskelijat pääsevät hyödyntämään muun muassa yliopiston 6G-lippulaivaohjelman tutkijoiden osaamista, mikä yhdistettynä kauppakorkeakoulun osaamiseen tekee ohjelmasta Suomessa ja myös kansainvälisesti ainutlaatuisen. Koulutusohjelman kehittäminen jatkuu kauppakorkeakoulussa.

”Monialaisuus ja kansainvälisyys ovat vahvuuksiamme. Haluamme tulevaisuudessa edelleen panostaa laadukkaaseen koulutukseen ja korkeatasoiseen tutkimukseen ja tässä lahjoitusvarat ovat tärkeä lisäresurssi”, jatkaa dekaani Puhakka.

Valtio tukee vastinrahoituksella säätiöiden, yritysten ja yksityishenkilöiden yliopistoille tekemiä lahjoituksia. Lahjoittaja voi ohjata vähintään 10 000 euron lahjoituksen haluamansa koulutusalan kehittämiseen. Valtion vastinrahoituskausi jatkuu kesäkuun 2022 loppuun asti. Oulun yliopisto ohjaa lahjoitusvaroja strategiansa mukaisiin toimiin, joilla lisätään tutkimuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta muun muassa huippurekrytointien ja uusien tutkimusavauksien myötä.