Avajaisten juhlapuheet

Lukuvuoden 2022-2023 avajaisten juhlapuheet 5.9.2022

Avajaispuhe, rehtori Jouko Niinimäki

Hyvät yliopistoyhteisön jäsenet, arvoisat juhlavieraat, Dear Guests,

On hienoa pitkästä aikaa kokoontua viettämään avajaisjuhlaa perinteisellä tavalla tänne Saalastinsaliin. Edelliset kaksi avajaisjuhlaa on vietetty poikkeusoloissa ja toteutettu virtuaalisina. Vaikka olemme tottuneet käyttämään etäyhteyksiä, tarve ihmisten väliseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen on säilynyt. Olkoon siitä yhtenä esimerkkinä se, että sali on tänään avajaisjuhlassamme lähes täysi.                    

Kolmatta vuotta kestänyt koronapandemia on muuttanut yhteiskuntia, yhteisöjä ja yksilöitä. Korona on muuttanut työnteon tapoja, rapauttanut taloutta, etäännyttänyt meitä sosiaalisesti toisistamme, tuonut uusia digitaalisia työkaluja, muuttanut vallankäytön rakenteita ja esimerkiksi kyseenalaistanut tarpeen tulla joka päivä työ- tai opiskelupaikalle.

Pandemian aikana luodut, hyväksi koetut toimintatavat tulevat jäämään osaksi arkea, vaikka paljolti palaamme epidemiaa edeltäneen ajan parhaisiin ja kaivattuihin toimintatapoihin. Yksilön valinnanvapaus lisääntyy ja riippuvuus paikasta ja ajasta vähenee. Koronakriisi alkoi voimalla ja loppuu hitaasti jättäen pysyvän jäljen. Lohdullista kokemuksessa on, että olemme pystyneet löytämään yllättävissäkin tilanteissa tavat toimia ja elää.

As the global health crisis is gradually subsiding, we have suddenly come up against a new human and security policy crisis. Russia’s invasion of Ukraine has shocked and shaken the foundations of international security policy. A situation and threat scenarios have arisen in our minds that we thought were left in the past. The last few years have shown that the world is a surprising place.

The war in Ukraine is changing the world. We have to adapt to new geopolitical realities, that are reflected in everyday life also here at our University through increasing prices of energy, services and food as well as, for example, in the narrowing of travel possibilities. Finland’s country image is changing and migration flows of international students and researchers are turning in new directions. The war is also changing research priorities: for example, replacing fossil fuels and reducing energy consumption are now more important than ever.

A crisis creates uncertainty and insecurity. When the very unlikely or impossible turns into everyday life, it is very important that we are able to strengthen confidence in preparedness for the future, unite to overcome the crisis and support each other. A crisis initiates and forces reform.

Maailma muuttuu. Välillä hitaammin ja ennustettavasti ja toisinaan kriisien kautta nopeasti yllättäen. Vain muutos ja sopeutuminen siihen on pysyvää. Sen me yliopistolaisina hyvin tiedämme ja teemme yhteisönä töitä tieteen ja koulutuksen keinoin juuri sen eteen, että ymmärrämme muuttuneita tilanteita ja pystymme yhteiskuntana kestävällä tavalla sopeutumaan muutoksiin. Sivistys kantaa kriisien yli. Työmme tukee sitä, että pystymme estämään tai lieventämään ei-toivottuja ilmiöitä, kuten ilmaston lämpenemistä, luontokatoa, nälkää tai eriarvoisuutta. YK:n kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma toimii erinomaisena ohjenuorana sille, mitä tavoittelemme.

Globaalin muutoksen rinnalla on tunnistettava myös alueellinen muutos pohjoisessa Suomessa. Alueen hyvinvoinnin tukeminen oli aikoinaan syy, minkä vuoksi Oulun yliopisto perustettiin. Yhteiskunnalliset muutostrendit ovat koskettaneet meitäkin jo tähänkin asti. Iso pitkäaikainen trendi on ollut suorittavan työn väheneminen automaation lisääntyessä. Yhä suurempi osa työstä vaatii pidemmälle menevää kouluttautumista ja uutta tutkimustietoa. Entistä enemmän tarvitsemme perustyön tekijöiden rinnalle omaa polkuaan raivaavia uudistajia ja vanhan kyseenalaistajia. Suomi uudistuu ja menestyy uuden ajattelun voimalla.

Oulun seutu on leveysasteillaan poikkeuksellinen tutkimus- ja kehitystoiminnan keskus, jonka menestys on riippuvainen korkeasti koulutetun työvoiman saatavuudesta. Myös muualla pohjoisessa Suomessa on tarvetta osaajille. Tosiasia on, että 2030-luvulla yliopistokoulutukseen tulevien nuorten määrä vähenee Suomessa ja osaajista tulee olemaan yhä kovenevaa kilpailua. Kansainvälisten osaajien saaminen Suomeen on tulevaisuudessa välttämätöntä, ja yliopistot ovat tässä merkittävimpiä vetovoimatekijöitä.

Jokaista lukuvuoden avajaisjuhlaa ympäröi aina kulloinenkin yhteiskunnallinen tilanne. Kun kokoonnumme tähän juhlaan viiden, kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden kuluttua, millaisessa yhteiskunnassa ja yliopistossa silloin työskentelemme ja opiskelemme? Olemmeko osanneet ennakoida koulutuksen ja tutkimuksen muutoksia oikealla tavalla ja tehneet aloitteita, jotka vievät meitä menestyksellisesti eteenpäin? Onko sellaisia toimintaympäristön muutoksia, joihin emme ole osanneet tai ehtineet reagoimaan ja olemme menettäneet asemiamme? Miten olemme pystyneet tukemaan ja inspiroimaan uutta rakentavien nuorten mieliä, kun ympäristön paineet kangistavat ja vetävät ristiriitaisesti eri suuntiin?

Forecasting the future is difficult because there are several scenarios for the development of different areas of life, some of which are extreme. How will the war in Ukraine develop and what consequences will it have from this time forward? Will we treat refugees with open arms, selectively or with negative attitudes? Is liberalism, conservatism or racism raising its head in the value environment? Will we learn to control polarisation and avoid conflict? How will our digital infrastructure evolve, will influencing through information affect us in the future and how will we solve the energy transition? These options, for example, create thousands of combinations of possible developments whose impacts we must navigate when moving forward from here.

The future, which is difficult to predict, needs to be acted upon intelligently. As a university, we are a unique community that, thanks to its collective intelligence, is able to solve even difficult social problems. Thanks to our cooperation network, we are connected to the international scientific community, which expands and diversifies the collective where solutions are formed. It is certainly not an exaggeration to say that our ability to act as a community is critical in terms of success and effectiveness. Similarly, communality supports the wellbeing of individuals.

If the university is striving to enable each teacher and researcher to focus on their own work and the development of their networks in the best possible way, then we are on the right development path. It is clear that, for example, the fragmentation of research funding is challenging many people’s peaceful working conditions and ability to cope. Finding the best solutions on the ground in the face of economic realities requires continuous joint dialogue, and at times accepting compromises.

Hyvät yliopistolaiset,

Julkisuudessa ja yliopiston sisällä on käyty keskustelua yliopistodemokratiasta ja yhteisön jäsenten osallistamisesta päätöksenteon valmisteluun. Toisin sanoen yliopistolaisen vaikutusmahdollisuuksista oman yliopiston kehitykseen. Asia on todella tärkeä.

Ajattelen, että yksi tapa osallistua päätöksenteon valmisteluun syntyy organisaatiorakenteen kautta. On välttämätöntä, että tieto liikkuu organisaatiossa eri suuntiin. Hyvä johtaminen, jossa esihenkilö kuuntelee omaa väkeään ja välittää tiedon eteenpäin, on välttämätöntä. Avoimuus ja tiedon jakaminen organisaatiorakenteessa esihenkilöiltä työntekijöille on niin ikään välttämätöntä. Jos järjestelmä toimisi ihanteellisesti, jokaiselle yhteisön jäsenelle syntyisi osallisuus ja tietoisuus siitä, mitä on meneillään, ja samalla mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon.

Toinen reitti vaikuttaa on demokraattinen rakenteemme, jossa eri henkilöstöryhmillä ja opiskelijoilla on omat edustajansa yliopiston toimielimissä. Demokraattisten toimielinten jäsenet ovat luonteva reitti viedä ideoita ja asioita eteenpäin. Toimielimissä istuvilla puolestaan on halukkuus kuulla yliopistolaisten näkemyksiä ja käydä keskustelua esimerkiksi erilaisista kehityspoluista. Usein toimielimien jäsenillä on mahdollisuus tuoda keskusteluun tietoja, joita he saavat esimerkiksi tilastoista, ennusteista ja muista selvityksistä.

Mitä enemmän yliopistolaiset osallistuvat päätöksenteon valmisteluun ja päättämiseen niin organisaatiorakenteen kuin demokraattisten toimielimien kautta, sitä laajempaa on ymmärrys ja sitä viisaampia päätöksiä yliopisto pystyy toiminnassaan tekemään. Tärkeää on myös, että demokraattiset toimielimet ja johtamisrakenteet vuorovaikuttavat rakentavasti.

Vastuun kantaminen nykyhetken lisäksi myös tulevaisuudesta vaatii organisaatiokulttuurilta avoimuutta. Välttämättömän muutoksen tekeminen on vaikeampaa kuin pitäytyminen vanhassa. Yliopistodemokratiaa ja yksittäisten ihmisten ajankäyttöä arvokkaissa ja vaativissa luottamustehtävissä tarvitaan erityisen paljon juuri muutoksen hetkellä.

Suomen yliopistoille tehtävässä säännöllisessä, ulkopuolisen toimijan tekemässä työhyvinvointitutkimuksessa henkilöstömme hyvinvointi on parantunut jo neljän kyselyn ajan, vuodesta 2015. Uusimmassa tutkimuksessa Oulun yliopisto nousi työtyytyväisyysindeksissä kaikkien yliopistojen vertailussa ensimmäiselle sijalle. Työyhteisön toimintakulttuurin mittarissa sijoitumme yliopistojen hopeasijalle. Tämä kertoo siitä, että arvostamme ja kunnioitamme toisiamme. Tässä piilee myös tulevaisuuden menestyksen ydin. Satsataan tähän jatkossakin yhdessä.

Yliopiston ydintehtäviä ovat tutkimus ja siihen perustuva opetus. On tärkeää, että kaikilla yhteisömme jäsenillä on parhaat mahdolliset edellytykset keskittyä tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Yliopiston tehtävä on tarjota ihmisille ympäristö, vapaus ja rauha tehdä työtään. Samoin on tärkeää, että yliopistolaisilla on aito mahdollisuus tulla kuulluksi ja siten vaikuttaa yliopistonsa kehittymiseen. Tässä meidän täytyy kehittyä paremmiksi.

Toivotan, mitä lämpimimmin, koko yliopistoyhteisölle positiivista, yhteisöllistä ja tuloksellista lukuvuotta 2022–2023.

 

Valtiovallan tervehdys, sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen

Hyvä Oulun yliopistoyhteisö, dear friends,

Mikä on yliopisto?
Se on organisaatio.
Se on fyysinen rakenne.
Se on työnantaja ja koulutuksen järjestäjä.
Se on tieteellisen tutkimuksen alusta ja organisoija.
Se on yhteiskunnallinen vaikuttaja ja vaikutukset kohde.

Ennen kaikkea yliopisto on ihmisten yhteenliittymä.
Yhteisö.
Yliopisto on olemassa ja tulee todeksi ihmisissä.
Yliopistoyhteisö toiminnallisena yhteisönä rakentuu yhteisen toiminnan ja tekemisen kautta.
Yliopistoyhteisö symbolisena yhteisönä rakentuu yhteenkuuluvuuden tunteesta.

University is not only an organisation,
but first and foremost it is a community of people.
A sense of community has maybe crumbled during the years of global pandemic.
Without the sense of community,
university loses its heart and core.
Therefore I hope,
that the new academic year will be a starting point for a new era of flourishing community.

Hyvät ystävät,

Yhteisöllisyys ei rakennu itsestään, vaan sitä voi ja pitää ruokkia.
Etäopetuksessa ja etätyössä on hyötynsä, ja niille on varmasti oma roolinsa myös tulevaisuudessa, mutta yhteisön rakentumisen kannalta ne eivät välttämättä ole ideaaleja.
Toivonkin että uudessa normaalissa, me osaamme annostella etätyötä ja etäopetusta kohtuudella.
Sillä ihmisen perusluonne tai aivomme eivät ole muuttuneet.

Ihminen on yhteisöllinen eläin.
Ihminen tarvitsee muita ihmisiä,
ja elämän merkityksellisyyden kokemus rakentuu pitkälti vuorovaikutuksesta muihin ihmisiin.

I wish that in the coming academic year
all of you will enjoy
exiting conversations,
exuberant parties,
thought provoking lectures,
fruitful cooperation
and memorable encounters.

Hyvät ystävät,

Yhteisössä kaikki sen jäsenet ovat merkityksellisiä,
ja kaikilla jäsenillä on oltava vaikutusmahdollisuuksia.
Vaikka yhteisöllä on johtajansa, tulee päätösvalta yhteisön asioista olla sen jäsenillä.

Tätä yhteisötoiminnan ideaalia heijastaa myös yliopistohallinto.
Hallinnon rakenteet ovat olleet muutoksessa yliopistouudistuksen seurauksena,
mutta ajatus yliopistojen yhteisöllisestä hallinnasta on edelleen ajankohtainen.

Yhteisöllinen hallinta ja osallisuus vaatii kuitenkin aktiivisuutta myös yhteisön jäseniltä.
Ainejärjestöt, ammatilliset yhteenliittymät, muut järjestöt ja ylioppilaskunta tekevät yliopistossamme erittäin arvokasta työtä yhteisöllisyyden rakentamisessa ja osallisuuden mahdollistamisessa.

Sen lisäksi että haluan tietenkin toivottaa teille intoa ja onnea opiskeluihin, tutkimukseen ja työhönne, haluan myös toivottaa teille aktiivista ja osallistuvaa lukuvuotta.

Hyvät ystävät, dear friends

Yksilöä hoitamalla ei saavuteta kestävää muutosta,
ja muutosta me todella tarvitsemme kun
kolmasosa opiskelijoista kärsii masennus- ja ahdistusoireista
ja kun suurin syy ennenaikaisille eläköitymisille ovat mielenterveysongelmat.

We need to ask ourselves,
why so many wears out and suffers from mental health problems
in our schools, in universities, in working life, in our society.
We need better psychosocial services,
but we also need to look at the root causes of our problems,
we need a change in our culture which causes the problems.

Minulla ei valitettavasti ole tyhjentävää vastausta siihen,
mitkä kaikki tekijät ovat mielenterveyskriisimme juurisyyt ja mistä löytyvät ratkaisut.

Uskon kuitenkin, että
Vahvistamalla yhteisöä ja yhteisöllisyyttä, voimme vahvistaa myös yksilöä.
Kyseenalaistamalla kaikkialla vallitsevan tehokkuuspuheen, voimme vähentää paineita.
Lisäämällä huokuisuutta, saamme tilaa hyville asioille.
Torjumalla eriarvoisuutta, syrjintää ja osattomuutta, vahvistamme kaikkien hyvinvointia.
Tekemällä viisaita päätöksiä, vähennämme epävarmuutta ja luomme uskoa tulevaan.
Poistamalla mielenterveysongelmiin liittyvää stigmaa, mahdollistamme toipumisen.
Luomalla matalan kynnyksen avun paikkoja, estämme ongelmien syvenemisen.

Meillä ja tulevilla hallituksilla on paljon tehtävää mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyn ja hoidon parantamiseksi.
Jos ihmiset voivat huonosti, ei myöskään organisaatiolla ja yhteiskunnalla ole menestymisen eväitä.
Toivon, että suomalaiset työpaikat, oppilaitokset ja yliopistot ottavat tavoitteekseen olla hyvän mielen paikkoja.
Hyvän mielen yliopistolla ihmiset voivat hyvin ja saavat lopulta myös aikaan enemmän.

Arvoisa yliopistoyhteisö, dear audience

Nothing is certain except uncertainty.
Science and education are lighthouses in the fog.
Scientific knowledge and educated people are the most important solutions for the crises we are in and the challenges which are ahead of us.
Science and education can open us new and unforeseen opportunities.

Science tells us, what are the problems and what might be the solutions.
Educated people are more resilient and able to solve the problems.
But science and education themselves are not enough,
we also need values to support the needed actions.
And we need people to take the action.

Me tarvitsemme tiedettä ja koulutusta, jotta voimme ratkaista aikamme suuret haasteet.
Ilmastonmuutos ja luonnon tuho, väestörakenteen muutoksen tuomat haasteet, eriarvoisuus ja polarisaatio, kriisit ja epävakaudet, disinformaatio ja demokratian kriisi, ja taudit ja terveysongelmat -kaikkien näiden isojen yhteiskunnallisten ja globaalien ongelmien ratkomisessa tarvitaan tiedettä ja koulutusta.
Me tarvitsemme sivistystä.

Yhden määritelmän mukaan sivistys on kasvatuksen kautta omaksuttua
viisautta, avarakatseisuutta ja henkistä kehitystä.
Tässä ajassa sivistystä tarvitaan erityisesti kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Käsityksemme sivistyksestä ja edistyksestä vaatii kuitenkin jatkuvaa päivittämistä.
Ekologisen kriisin ajassa uskomukset, arvot, ihanteet ja maailmankuvat pitää päivittää tukemaan ylisukupolvista kestävyyttä.
Rakenteiden ja instituutioiden sekä tekojen ja politiikkatoimien taustalla vaikuttavat maailmankuvat ja arvostukset.
Tieto siitä, mitä pitäisi tehdä ja tekniikka jolla se tehdään, ei riitä,
elleivät yksilöiden ja yhteiskuntien maailmankuvat ja arvot tue toimeen tarttumista.

Aikamme suurien ongelmien ratkaisu vaatii tieteiden välistä yhteistyötä.
In order to solve the complex problems of our time,
we need interdisciplinary co-operation.
Natural sciences can tell us how the world works,
human and social sciences can help us understand human behavior,
technology and economy can shape the world.

University of Oulu is a multidisciplinary university, so you have a great possibility
to bring together knowledge and people from different fields of science,
foster interdisciplinary know-how
and to find solutions that can benefit the planet and the humankind.

Humanistina ja poliittisena päättäjänä uskon ja toivon,
että monitieteisellä tutkimuksella ja yhteistyöllä,
laadukkaalla ja tasa-arvoisella koulutuksella
ja sivistystä kasvattamalla
voimme löytää ratkaisuja aikamme ja tulevien aikojen haasteisiin.

Siksi on tärkeää, että hallitus on vahvistanut koulutuksen rahoitusta,
Toteuttanut oppivelvollisuusuudistuksen, ja viitoittanut tietä tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiorahoituksen kasvulle.

On meidän päättäjien vastuulla tehdä tarvittavat päätökset kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi, mutta myös sivistysyliopistoilla on oma merkittävä roolinsa aikamme haasteiden ratkaisemisessa ja uusien mahdollisuuksien avaamisessa.

Hyvät ystävät,

Euroopassa on sota ja olemme sukeltamassa energiakriisiin.
Venäjän oikeudeton ja brutaali hyökkäyssota Ukrainaan koettelee uskoamme ihmisyyteen.

Meidän on kuitenkin jaksettava uskoa siihen, ja tehtävä työtä sen eteen, että sivistys, oikeus ja ihmisyys voittavat lopulta.

Arvoisat kuulijat,

Oulun nähdään usein ehkä olevan maantieteellisesti reunalla,
mutta Oulun yliopisto on tiedemaailman keskiössä.
Sitä paitsi pallolla elettäessä reuna tai keskiö ovat tarkastelunäkökulmasta riippuvia määreitä.

The University of Oulu may be geographically in the periphery,
but the university is well-connected to the scientific world and deeply rooted in the northern soil.
Sometimes I feel that it might also be a blessing,
not to be situated at the heart of the global buzz.

We must see, that our position and uniqueness is a strength.
From the distance you may see things clearer,
the best thigs are often found in the unexplored paths,
and sometimes you may need silence to hear the whispers of the future.

Oulun yliopisto on monitieteinen tiedeyliopisto,
joka hoitaa kansallisesti merkittävää koulutustehtävää.
Oulun yliopistolla on kansainvälistä relevanssia
ja kansallisesti yliopisto merkitys on hyvin suuri,
alueellisesta vaikutuksesta puhumattakaan.
Yliopistolla on ollut ja on valtavan suuri merkitys aluekehitykselle, taloudelle, työllisyydelle, henkiselle ilmapiirille, ihmisille ja yhteisöille.

Minun on vaikea kuvitella omaa elämänpolkuani ilman Oulun yliopistoa,
ja minun on vaikea kuvitella miltä Oulu ja koko Pohjoinen Suomi näyttäisi ilman yliopistoa.

Onneksi minun ei tarvitse näin tehdäkään, vaan voin juhlia kanssanne jälleen uuden lukuvuoden avajaisia!

I want to wish you all, students and staff, successful and happy academic year!

 

Ylioppilaskunnan tervehdys, ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Lotta Leinonen

Arvoisa ministeri ja rehtori, hyvät juhlavieraat, rakas yliopiston väki

Ihanaa olla täällä yhdessä. Saada juhlistaa lukuvuoden alkamista ja sitä, että käytävät täyttyy taas ihmisistä ja opiskelijaelämä saa jatkua.

Tämä lukuvuosi on erityinen. Opiskelu jatkuu uudessa normaalissa ja kampuksille palataan pitkän etäopiskelujakson jälkeen. Sen aikana yliopisto otti monta askelta eteenpäin. Digiloikattiin luentojen striimaukseen, sähköisiin kurssisuorituksiin ja tutkintotodistukseen, sekä tulevaisuuden monimuoto-opetukseen. Opintojen suorittamisesta tuli joustavampaa ja monilla aloilla kiinnittyminen työelämään helpottui, kun kursseja pystyi suorittamaan omien aikataulujen mukaisesti. Tapahtui paljon hyvää edistystä. Toivon siis, että nyt ei palata takaisin lähtöpisteeseen ja oteta samoja askelia taaksepäin.

We should take the good things we learned during the last few years with us. Students are happily coming back to the campus, meeting their friends and learning new things. However, I want to remind you about their expectations. When students come to the lecture hall, they want discussions, common exercises, something they cannot get through the zoom-link. I know development needs your resources, but we need that to be an attractive university.

Tällä hetkellä läsnäololuentoja tietenkin myös kovasti odotetaan. Kesän jälkeen paluu Ouluun ja kampuksille on tärkeä osa opiskelijoiden arkea. Yhtä tärkeä on myös opiskelijakulttuurin paluu, sen huomasimme jo viime keväänä. Opiskelijoita riittää tapahtumiin yli kilta- ja tiedekuntarajojen. Haalareiden värit erottaa opiskelualat toisistaan, mutta tärkeämpää on, että olemme samaa haalarikansaa kaikki. Yhteiset tapahtumat esimerkiksi vapun aikaan osoittivat sen, että oululaisilta opiskelijoilta löytyy yhteisöllisyyttä. Teemme todella paljon yhdessä myös ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. Tämän viikon perjantaina juhlimme lukuvuoden alkua Kuusisaaressa 8000 opiskelijan voimin.

Communality is a strong power in student life. We build our life around the university here. Lectures during the day, events in the evenings. Students can feel the power in the communality and we organize a lot of events around it. When seeing the horrible things happening in the world right now, communality is something the world needs more than ever. People working together and being open minded to one another. Look how we students make it work.

Yhteisöllisyyttä tarvitaan opiskelijoiden lisäksi koko yliopistoyhteisöltä. Me olemme täällä luomassa ja etsimässä uutta tietoa ja kehittämässä tulevaisuutta. Jos aikaa kuluu erimielisyyksiin tai epäselvyyksiin, ollaan menossa väärään suuntaan. Yksittäiset tilanteet tai asiat eivät herätä vielä huolta, mutta niistä pitäisi päästä yli. Täytyy muistaa, mitä varten yliopisto on olemassa ja keskittyä olennaiseen.

The campus vision has been one of the uniting projects this year. The survey was sent to all the students and the whole staff. The questions were extensive and they were about communality, everyday life, sustainability and the environment. For the vision group it was very important that we ask about the worries and wishes that the university community has. Five hundred people shared their thoughts and now we are continuing the work. We got the answers a few days ago and I am happy to notice that people want the university to act as a pioneer in sustainability issues, and that communality is built around the events.

Olen saanut toimia visiotyöryhmän puheenjohtajana ja olen ollut kiitollinen siitä luottamuksesta, joka minulle ja opiskelijoille annettiin. Kampusvision työstäminen on ollut todella mielenkiintoinen projekti, jossa riittää kyllä haastettakin. Haluan onnistua siinä. Työryhmä haluaa luoda kampusvision, joka aidosti kumpuaa yhteisön sisältä ja josta olisimme kaikki yhdessä ylpeitä. Tietenkin meidän täytyy pitää mielessä myös tulevaisuudessa häämöttävät realiteetit ja suunnitella visio ne huomioiden. Onneksi meidän ryhmässä siihen on todella hyvät lähtökohdat. Jokaisesta tiedekunnasta ja eri puolilta yhteisöä kasatussa ryhmässä vallitsee todella hyvä yhteishenki. Se on yliopistoyhteisöä parhaimmillaan.

Toinen ihana esimerkki tämän vuoden yhteisöllisyydestä on opiskelijoiden itse järjestämä Maailman onnellisin opiskelija-kurssi. Siellä opitaan niitä taitoja, joita opiskelijat ja työntekijät tarvitsevat tässä suorituskeskeisessä yhteiskunnassa. Opiskelijat joutuvat itsenäistymään nopeasti aloittaessaan korkeakouluopinnot, joten kurssilta on tiedossa neuvoja itsetuntemukseen ja tulevaisuuden supertaitoon, itsensä johtamiseen. Kiitos meidän yhteistyökumppanien olemme saaneet kurssille puhumaan mm. Kari Ketosen, Elina Gustafssonin, Anna Perho ja muita Suomen eturivin puhujia. Täällä meidän Oulun yliopistossa! Tämä kattaus on herättänyt kiinnostusta ympäri Suomen.

I am so proud of our students who want to build better well being and a better future. When there is a need for something, we do it. I also want to thank everyone who has supported us along the way with our projects. It has been important.

With these thoughts I want to wish a happy semester to all of us! Together this will be a good one.

Aiempien vuosien avajaispuheet