Kirjaston kesäkurssit

Kirjasto tarjoaa tiedonhankintakursseja etäopetuksena touko- ja kesäkuussa. Lisätietoja kursseista: informationservice@oulu.fi
Kuvituskuva

410050Y Tiedonhankintakurssi (KTK): touko- ja kesäkuun ryhmät

Laajuus: 27 tuntia opiskelijan työtä. Kurssi on pakollinen osa 407045A Kandidaatintutkielma –kurssia (OPS 2022-2023).
Vastuuopettaja: Oulun yliopiston kirjaston informaatikot
Ilmoittautuminen: Opintojaksolle ilmoittaudutaan Pepissä/Tuudossa.
Kohderyhmä: KTK:n opiskelijat
Toteutusaikataulu: Useita ryhmiä 9.-23.5.2023 ja 30.5.-13.6.2023.
Toteuttaja: Oulun yliopiston kirjasto / Kasvatustieteiden tiedekunta
Lisätietoja: Kurssin esittelysivu

010132Y Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I

Laajuus: 1 op
Vastuuopettaja: Oulun yliopiston kirjaston informaatikot
Ilmoittautuminen: Opintojaksolle ilmoittaudutaan Pepissä/Tuudossa
Kohderyhmä: HuTK:n opiskelijat
Toteutusaikataulu: Useita ryhmiä 9.-23.5.2023 ja 30.5.-13.6.2023
Toteuttaja: Oulun yliopiston kirjasto / Humanistinen tiedekunta
Lisätietoja: Kurssin esittelysivu

030005P Tiedonhankintakurssi

Laajuus: 1 op
Kohderyhmä: BMTK, LuTK, TST, TTK opiskelijat
Toteutus: Verkkokurssi ja etäluennot 1. - 13.6.2023
Ilmoittautuminen: Opintojaksolle ilmoittaudutaan Pepissä tai Tuudossa
Lisätietoja opinto-oppaassa.