Kirjaston kesäkurssit

Kirjasto tarjoaa tiedonhakukursseja etäopetuksena touko-, kesä- ja elokuussa. Lisätietoja kursseista: informationservice@oulu.fi
Kuvituskuva

407045A Tiedonhankintakurssi (kasvatustieteet): touko- ja kesäkuun ryhmät

Laajuus: 27 tuntia opiskelijan työtä. Kurssi on pakollinen osa 407045A Kandidaatintutkielma –kurssia.
Vastuuopettaja: Oulun yliopiston kirjaston informaatikot
Ilmoittautuminen: Opintojaksolle ilmoittaudutaan Pepissä/Tuudossa.
Kohderyhmä: KTK:n opiskelijat
Toteutusaikataulu: Useita ryhmiä 10.-24.5.2022 ja 31.5.-14.6.2022
Toteuttaja: Oulun yliopiston kirjasto / Kasvatustieteiden tiedekunta
Lisätietoja: Kurssin esittelysivu ja kandi-info 4.5.2022.

410050Y Tiedonhankintakurssi (KTK): elokuun ryhmät

Huom! Kurssikoodi muuttuu lukuvuodeksi 2022-2023. Sisältö sama kuin alkukesän 407045A-tiedonhankintakurssin ryhmissä.
Laajuus: 27 tuntia opiskelijan työtä. Kurssi on pakollinen osa 407045A Kandidaatintutkielma –kurssia.
Vastuuopettaja: Oulun yliopiston kirjaston informaatikot
Ilmoittautuminen: Opintojaksolle ilmoittaudutaan Pepissä/Tuudossa.
Kohderyhmä: KTK:n opiskelijat
Toteutusaikataulu: Kaksi ryhmää 23.8.-6.9.2022
Toteuttaja: Oulun yliopiston kirjasto / Kasvatustieteiden tiedekunta
Lisätietoja: Kandi-infossa 4.5.2022

010132Y Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I

Laajuus: 1 op
Vastuuopettaja: Oulun yliopiston kirjaston informaatikot
Ilmoittautuminen: Opintojaksolle ilmoittaudutaan Pepissä/Tuudossa
Kohderyhmä: HuTK:n opiskelijat
Toteutusaikataulu: Useita ryhmiä 10.-24.5.2022, 31.5.-14.6.2022 ja 23.8.-6.9.2022
Toteuttaja: Oulun yliopiston kirjasto / Humanistinen tiedekunta
Lisätietoja: Kurssin esittelysivu

030005P Tiedonhankintakurssi

Laajuus: 1 op
Kohderyhmä: BMTK, LuTK, TST, TTK opiskelijat
Toteutus: Verkkokurssi ja etäluennot 30.5. - 8.6.2022
Ilmoittautuminen: Opintojaksolle ilmoittaudutaan Pepissä tai Tuudossa
Lisätietoja opinto-oppaassa.