Opinnäytteet, väitöskirjat ja yliopistosarjat

Oulun yliopiston kirjaston julkaisupalvelut auttaa ja neuvoo opinnäytteiden ja väitöskirjojen julkaisemiseen liittyvissä asioissa.

Opinnäytteet

Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun opinnäytteet julkaistaan sähköisesti.

Acta Universitatis Ouluensis -väitöskirjasarja

Oulun yliopiston väitöskirjat julkaistaan yleensä Acta Universitatis Ouluensis -sarjassa. Väitöskirjat ovat avoimesti saatavina verkkojulkaisuina ja lisäksi painettuina kirjoina. Väitöskirjojen lisäksi sarjassa voidaan myös julkaista muita tieteellisiä julkaisuja sekä kokoomateoksia, esimerkiksi konferenssijulkaisuja ja juhlakirjoja. Sarja jakaantuu kahdeksaan alasarjaan, joilla on tiedekuntakohtaiset sarjatoimittajat.

Yliopistosarjat ja ISBN-tunnus

Oulun yliopiston oppimateriaalia -sarja

Sarja on perustettu edistämään Oulun yliopiston oppimateriaalin julkaisemista sekä oppimateriaalin ulkoista ja sisällöllistä laatua. Sarjassa julkaisemalla yksiköt ja yksittäiset opettajat voivat meritoitua entistä paremmin oppimateriaalin tuottajina.

Muut yliopistosarjat

Tutkimusjulkaisujen tarkemmat toimitusohjeet on luettavissa yliopistosarjojen julkaisuoppaassa.

ISBN-tunnus

ISBN-tunnukset Oulun yliopiston julkaisuihin pyydetään ISBN-hakulomakkeella osoitteesta acta.toimitus@oulu.fi