Oulun yliopiston kirjaston strategia 2022–2026

Kirjasto tekee hyvää ja inspiroi tiedeyhteisöämme. Kirjasto tarjoaa tiedeyhteisölle uusinta tieteellistä tietoa ja on tutkimuksen, opetuksen sekä opiskelun tukena. Kirjasto tarjoaa palveluita tiedon hankintaan, jäsentelyyn ja analysointiin sekä tieteelliseen julkaisemiseen. Kirjasto säilyttää suomalaista painettua ja digitaalista kulttuuriperintöä tutkijoiden ja muiden tiedontarvitsijoiden käyttöön.

Asiantuntemus

Ylläpidämme kirjastomme henkilökunnan asiantuntemusta ennakoimalla ja suunnittelemalla yhteistyössä tulevia ja tulevaisuuden osaamis- ja koulutustarpeita.

Hyvinvointi

Panostamme kirjaston henkilökunnan hyvinvointiin tarjoamalla asianmukaiset työvälineet ja -tilat, mahdollisuuden monipaikkatyöhön ja osaamisen kehittämiseen sekä seuraamalla työn kuormittavuutta.

Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö

Seuraamme aikaamme ja ennakoimme tulevaisuutta mm. tekemällä yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten alan toimijoiden kanssa. Lisäksi kartoitamme hyviä uusia käytänteitä muiden toimialojen toiminnasta.

Monikanavaiset palvelut

Kirjastomme asiakkaiden tarpeet ja toiveet ovat keskiössä asiakaslähtöisiä palveluita kehittäessämme. Tavoitteemme on, että asiakas saa tarvitsemansa aineiston itselleen sopivassa muodossa silloin, kun sitä tarvitsee. Varmistamme, että monikanavaiset palvelumme ovat tunnettuja, helppokäyttöisiä, sujuvia, esteettömiä ja saavutettavia. Tunnemme hyvin asiakaskuntamme aktiivisen vuorovaikutuksen ja säännöllisen palautteen keräämisen ansiosta.

Opiskelun ja tutkimuksen tuki ja yhteistyökumppani

Huolehdimme että kirjasto tunnetaan aina vain paremmin opiskelun ja tutkimuksen tukena ja yhteistyökumppanina. Teemme aloitteellista ja aktiivista yhteistyötä tiedekuntien, opettajien, opiskelijoiden, tutkimusryhmien ja tutkijoiden kanssa.

Olemme tärkeä toimija vastuullisen tutkimuksen edistämisessä. Tuemme yliopiston strategian toteutumista.

Digivisio 2030

Jatkamme digitaalisten palveluiden kehittämistä Digivisio 2030 -hengessä. Tehostamme toimintaamme kohdennetulla ja palveluiden tuottamiseen soveltuvalla digitalisoinnilla. Kokeilemme tekoälysovelluksia palveluissamme.

Edellytyksenä on, että käytössämme on edistyneitä ja saumattomasti yli rajapintojen toimivia tietojärjestelmiä. Kehitämme tietojärjestelmiämme yhteistyössä kirjaston omien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa.

Kestävä kehitys

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (UN SDG) toteutumista yhdessä opetuksen ja tutkimuksen kanssa. Pyrimme omassa toiminnassamme vähentämään hiilijalanjälkeämme ja kasvattamaan hiilikädenjälkeämme.