Oulun yliopiston kirjaston vuosikertomus 2020

Vuosi 2020 jää varmasti pitkäksi aikaa muistoihin Oulun yliopiston kirjaston historiassa. Helmikuun alussa Oulun ammattikorkeakoulun kirjastopalvelut siirtyivät Oulun yliopiston kirjaston tarjoamiksi. Koronaviruspandemia sulki kirjastot tilapäisesti ja aiheutti rajoituksia palveluihin maaliskuusta lähtien. Iso ponnistus kirjastossa oli myös uuden kirjastojärjestelmän käyttöönotto.
Muuttolaatikoita Oamkin Teuvo-Pakkalankadun kirjastossa

Kirjaston vuosi lukuina

Koronaviruspandemia vaikutti vuoden aikana olennaisesti kirjaston käyttöön. Poikkeustilan takia kirjaston toimipaikat olivat kiinni 14.3.–31.5. ja lähipalveluita jouduttiin rajoittamaan vuoden loppuun asti.

Kirjastojen yhdistyminen

Oulun yliopiston kirjasto 1.2.2020 lähtien

4 toimipaikkaa, 4 palveluosastoa, 69 työntekijää

Oulun yliopiston kirjasto sai uuden ja ison asiakasryhmän kun Oulun ammattikorkeakoulun kirjastopalvelut siirtyivät Oulun yliopiston kirjaston tarjoamiksi ammattikorkeakoulun ja yliopiston sisäisten palvelujen yhdistämisen myötä 1.2.2021. Oulun ammattikorkeakoulun kirjaston henkilökunta siirtyi vanhoina työntekijöinä Oulun yliopiston kirjaston palvelukseen.

Yhdistymisen myötä myös kirjaston organisaatio ja kirjaston henkilökunnan nimikkeistö uudistuivat. Oulun yliopiston kirjaston organisaatio muodostuu nyt neljästä palvelukokonaisuudesta: Lainaus- ja neuvontapalvelut, Tietopalvelut, Tietoaineistopalvelut ja Julkaisupalvelut. Näitä kutakin palvelukokonaisuutta vetää palvelupäällikkö. Oulun yliopiston kirjastonjohtaja Minna Abrahamsson-Sipponen jatkaa uuden kirjasto-organisaation johtajana ja kirjaston varajohtajaksi siirtyi Minna Koistinen Oulun ammattikorkeakoulun kirjastosta. Kirjaston henkilökunnan nimikkeistön uudistuksessa kirjastosihteereistä tuli tietopalveluneuvojia ja tietopalvelusihteereitä, ja kirjastoamanuensseista sekä kirjastonhoitajista tietoasiantuntijoita. Informaatikko-nimike säilytettiin.

Tammikuun puolessa välissä pystyttiin pitämään vielä koko uuden, helmikuussa aloittavan kirjasto-organisaation yhteinen kokoontuminen ja tiedotustilaisuus ennen kuin koronaviruspandemia mullisti kirjaston arjen. Oulun ammattikorkeakoulun kirjastoista Sosiaali- ja terveysalan kirjastossa (ent. Oamkin Kontinkankaan kirjasto) sekä Oulaisten oppimiskeskuksessa toiminnot jatkuvat Oulun yliopiston kirjaston nimen alla. Keväällä kaikki kirjaston toimipaikat jouduttiin sulkemaan koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Oulun ammattikorkeakoulun Teuvo Pakkalan kadun kirjasto sulki ovensa koronasulun myötä lopullisesti ja aloitti muuttovalmistelut Pegasukseen. Kotkantien kirjaston piti olla avoinna pidempään keväällä, mutta koronasulun myötä myös Kotkantien kirjasto suljettiin lopullisesti jo maaliskuussa.

Oulun yliopiston kirjaston ja Oulun ammattikorkeakoulun kirjaston kirjakokoelmat yhdistettiin samaan tietokantaan syksyllä uuden kirjastojärjestelmän käyttöönoton myötä.

Oulun yliopiston kirjaston uusi organisaatio ja toimipaikat 2020.

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne kirjastossa

Suojautumista koronavirusta vastaan Tiedekirjasto Pegasuksen asiakaspalvelussa.

Maaliskuun puolessa välissä koronapandemia saavutti myös Oulun, ja Oulun yliopisto suositti etätyöhön siirtymistä kaikille, joille se on mahdollista. Hyvin pian alkoi myös koko Suomen hiljentänyt valtioneuvoston asettama poikkeustila. Kirjastojemme tilat jouduttiin sulkemaan. Tämä tarkoitti sitä, että kaikki kirjaston opetukset ja ohjaukset sekä tutkimuksen tuki toteutettiin etänä Zoomin, Teamsin, chatin, sähköpostin ja puhelimen välityksellä. Onneksi iso osa kirjaston palveluista toteutui helposti etäyhteyksin. Myös kirjaston sisäiset kokoukset ja tiimipalaverit siirtyivät kokonaan Teamsiin ja Zoomiin.

Koronaviruspandemia vaikutti myös kirjastoaineiston hankintaan ja kokoelmatyöhön: korkeakoulujen etäopetuksen tarpeisiin vastaaminen näkyi voimakkaana kasvuna etenkin e-kirjojen hankinnassa. E-aineistojen käyttö kasvoi vuoden aikana merkittävästi. Esimerkiksi kirjaston e-kirjatietokannoista katsottiin yli miljoona dokumenttia enemmän kuin vuonna 2019.

Painettujen aineistojen lainaaminen koettiin asiakaskunnassa kuitenkin kriittisen tärkeäksi ja kirjaston oli luotava turvallinen järjestelmä lainaamiseen ilman ihmiskontakteja. Tiedekirjasto Pegasuksessa Linnanmaalla ja Sosiaali- ja terveysalan kirjastossa Kontinkankaalla ryhdyttiin ottamaan Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja henkilökunnan lainapyyntöjä vastaan sähköpostilla. Kirjaston kampuksilla työskentelevä henkilökunta keräsi ja lainasi kirjat asiakkaalle valmiiksi ja pakkasi ne muovipussiin, johon kirjoitettiin asiakkaan nimi. Muovipussit vietiin kirjaston ulkopuolella olevalle pöydälle, ja asiakkaiden kanssa sovittiin tarkka noutoaika siten, että asiakkaat eivät kohdanneet noutaessaan lainojaan. Kirjaston henkilökunta tarkisti asiakkaan henkilöllisyyden lasioven läpi lainapussin noutotilanteessa. Näin varmistettiin lainojen terveysturvallinen noutaminen sekä asiakkaalle että henkilökunnalle. Opiskelun, tutkimuksen ja työn kannalta välttämättömien painettujen aineistojen tarve oli suuri: Tiedekirjasto Pegasuksesta ja Sosiaali- ja terveysalan kirjastosta lainattiin tällä erityisjärjestelyllä yhteensä yli 1700 kirjaa kirjastotilojen ollessa suljettuna maalis-toukokuussa.

Kesän lähestyessä koronatilanteessa tapahtui muutosta parempaan ja kirjastot päästiin avaamaan 1.6. rajatuin palveluin ja aukioloajoin. Turvalliseen asiointiin kannustettiin ohjeistuksin sekä turvaväleistä muistuttavin kyltein ja tarroin. Asiakastiloihin sijoitettiin runsaasti käsidesipulloja ja kirjaston tiloissa oli myös jaossa kasvomaskeja asiakkaiden käyttöön. Kasvomaskien käyttösuosituksesta muistutettiin myös kuulutuksin asiakastiloissa. Asiakaspalvelutiskeille asennettiin suojapleksit ja henkilökunta käytti kasvomaskeja sekä suojavisiireitä.

Marraskuun lopulla alueen koronatilanne huononi jälleen ja kirjaston palveluiden rajoituksia jouduttiin tiukentamaan. Joulukuun alusta alkaen otettiin kirjastoissa käyttöön pika-asiointi itsepalveluna. Kirjastoissa oli mahdollista käydä lainaamassa ja palauttamassa kirjastoaineistoja. Opiskelu- ja ryhmätyötilat sekä lehtilukusalit suljettiin. Tiedekirjasto Pegasuksessa asiakkaiden oli mahdollista käydä lukemassa vapaakappalekokoelman julkaisuja eli lukusalilainoja erityisjärjestelyin ajanvarauksella. Asiakkaille järjestettiin myös mahdollisuus tulla käyttämään e-gradutyöasemia, mikrofilmejä ja vapaakappaletyöasemia ajanvarauksella.

Kirjaston tietopalvelu siirtyi kokonaan etäyhteyksien päähän koronatilanteen heikentyessä. Kuvassa etäyhteyksin päivystävät, ohjaavat ja opettavat informaatikkomme.

Kokoelmien siirrot ja tilamuutokset Tiedekirjasto Pegasuksessa

Tiedekirjasto Pegasuksen ilmastoinnin täydellinen uudistamisremontti toteutettiin kesällä 2020. Ilmastointiremontti valmistui aikataulussa ja uusi tehokkaampi ja parempi ilmastointi saatiin käyntiin taas elokuussa. Pegasuksen asiakashissi uusittiin myös.

Oamkista saadun henkilökunnan, tietoaineistojen ja joidenkin kirjaston palvelutoimintojen sijoittaminen vaati myös Pegasuksen työtilojen ja asiakastilojen osittaisia muutoksia. Asiakastiloissa kirjaston kolmannessa kerroksessa sijainnut hiljainen lukusali muutettiin – Oamkin vahvan musiikin- ja taiteen opetuksen vuoksi – musiikin kokoelmien ja ryhmätyöskentelyn tilaksi, joka sai kaikille avoimessa nimiäänestyksessä nimekseen Musacorner. Hiljainen lukusali siirtyi toisen kerroksen entiseen mikrofilmien lukutilaan, joka jaettiin nyt hiljaisen työskentelyn tilaan ja mikrofilmien lukutilaan uudella rakennetulla seinällä. Nimiäänestyksellä hiljaisen lukutilan nimeksi valikoitui Lukupesä.

Kirjaston pienempiä työhuoneita yhdistettiin uusiksi isommiksi työhuoneiksi useammalle työntekijälle. Arkisto purettiin ja siirrettiin kolmanteen kerrokseen ja arkistotilasta tehtiin vetäytymishuone informaatikkojen asiakastapaamisia varten. Myös Pegasuksen kolmannen kerroksen työhuonekäytävälle tehtiin yksi vetäytymishuone entisestä varastosta. Ensimmäisessä kerroksessa entinen työhuone, joka viime vuosien aikana oli muutettu kokoelmatilaksi, muutettiin jälleen työhuoneeksi Lainaus- ja neuvontapalveluiden kasvaneelle henkilökunnalle.

Oamkin Teuvo Pakkalan kadun kirjastosta sekä Kotkantien kirjastosta siirrettiin Tiedekirjasto Pegasukseen kurssikirjat ja yleiskokoelman kirjat kevään ja kesän aikana. Oamkin kirjaston nuotit ja muut musiikkikokoelmat siirrettiin Musacorneriin, jonne myös siirrettiin yliopiston kirjaston musiikkiaineistot. Oamkin DVD-levykokoelma sijoitettiin kolmannen kerroksen Topcorner-tilaan.Oamkin muuton myötä Linnanmaalle saatiin myös uutta taidetta kaikkien tiloissa liikkuvien iloksi. Tiedekirjasto Pegasuksen Saame-kokoelmatilaan ripustettiin valokuvia Oamkin taidekokoelmasta. Tilaan sijoitettiin oululaissyntyisen Karl Nickulin (1900-1980) kuvia saamelaisista sekä I.K. Inhan suurikokoinen valokuvateos Yöpymisiä Tenniöjoella (1892).

Kirjasto Alman aikakaudelle

Uusi kirjastojärjestelmä Alma

21.7.2020 alkaen

Koko kevään ajan valmistauduttiin kiihtyvällä tahdilla uuden taustajärjestelmän Alman käyttöönottoon, joka tapahtui 21.7.2020. Vanha Voyager-kirjastojärjestelmä oli palvellut jo 20 vuotta ja sen tilalle saatiin Exlibriksen tuottaman Alman myötä uuden sukupolven järjestelmä, joka toimii pilvipalveluna. Taustajärjestelmä hankittiin yhteistyössä Suomen suurimpien yliopisto- ja korkeakoulukirjastojen kanssa, ja se on laajasti käytössä yliopistokirjastoissa ympäri maailman.

Asiakaskäyttöliittymänä säilyi Oulun yliopiston kirjaston Oula-Finna, johon tuli kuitenkin taustajärjestelmän vaihtumisen myötä muutoksia mm. asiakkaan kirjautumisessa. Oula-Finnaan luotiin omat näkymät Oulun yliopistolle ja Oulun ammattikorkeakoululle korkeakoulukohtaisten e-aineistojen käyttöä varten.

Uuden järjestelmän käyttöönotto edellytti paljon paikallista testaamista sekä kirjaston henkilökunnan kouluttautumista. Kirjaston toimipaikat olivat kiinni 29.6.–2.8. uuden kirjastojärjestelmän käyttöönoton vuoksi.

Henkilöstö

Kirjastojen yhdistymisen myötä Oulun yliopiston kirjaston henkilökunta kasvoi. Kirjastoon rekrytoitiin vuoden aikana myös kaksi uutta työntekijää: Oulaisten oppimiskeskuksessa aloitti uusi tietopalveluneuvoja elokuussa, ja loppuvuodesta kirjaston Tietoaineistopalveluihin saatiin uusi tietopalvelusihteeri.

Vuoden 2020 lähes kaikki henkilöstön kouluttautuminen tapahtui etäyhteyksillä. Koulutustunteja kertyi reilusti yli tuhat tuntia. Vain kirjaston hyvinvointi-iltapäivät alkusyksyllä 2020 pystyttiin pitämään pienryhmissä lähitapaamisina. Uuden kirjastojärjestelmän koulutukset muodostavat suurimman kokonaisuuden Oulun yliopiston kirjaston henkilökunnan kouluttautumisesta vuoden aikana. Etäopetukseen liittyviin erilaisiin apuvälineisiin liittyviin koulutuksiin osallistuttiin myös innokkaasti. Myös TSV:n koordinoiman avoimen tieteen tapahtumiin osallistuttiin paljon Oulun yliopiston kirjastosta.