Oulun yliopiston kirjaston vuosikertomus 2022

Koronavuosien rajoitustoimet jäivät vihdoin taakse ja opiskelijat palasivat runsain joukoin kampuksille sekä myös kirjastojen tiloihin ja tapahtumiin. Kirjaston vuosi oli jälleen myös isojen ja pienempien kehityshankkeiden värittämä. Uusi OuluCRIS-tutkimustietojärjestelmä avattiin yliopiston sisäiseen käyttöön, ja kirjaston viestintää kehitettiin laatimalla uusi viestintäsuunnitelma.

Käyttäjäkysely

Kahden vuoden välein toteutettava ammattikorkeakoulujen ja yhteiskirjastojen valtakunnallinen käyttäjäkysely oli avoinna Oulun yliopiston kirjaston asiakkaille Oula-Finnassa syys-lokakuussa 2022. Käyttäjäkyselyllä mitataan kirjastopalveluiden käyttöä, palveluiden laatua sekä kirjaston vaikuttavuutta. Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 6675 kappaletta. Oulun yliopiston kirjaston vastaajamäärä oli 526 kappaletta, mikä on 7,9 prosenttia kaikista vastauksista.

Käyttäjäkyselyn perusteella kirjaston eri palveluihin oltiin tyytyväisiä laajalla rintamalla, mutta myös kehitystarpeita nousi esiin. Tämä kysely oli ensimmäinen laajamittainen käyttäjäkysely sen jälkeen kun vuoden 2020 alussa Oulun ammattikorkeakoulun kirjasto yhdistettiin Oulun yliopiston kirjastoon.

Oulun yliopiston kirjaston palvelut koettiin sekä tärkeäksi että onnistuneeksi muun muassa seuraavissa palveluissa (asteikko 1–5):

  • Kirjaston omatoimikäyttö/itsepalvelu on helppoa (tärkeys 4,6 ja onnistuminen 4,5)
  • Saan kirjastosta ammattitaitoista palvelua (tärkeys 4,6 ja onnistuminen 4,6)
  • Saan helposti apua kirjaston henkilökunnalta (tärkeys 4,5 ja onnistuminen 4,6)
  • Julkaisupalvelut ovat toimivia (tärkeys 4,3 ja onnistuminen 4,3)

Kirjaston palveluita opiskelijakaverille tai kollegalle suositellaan kyselyn perusteella keskiarvolla 9 (asteikko 0–10).

Kehittämisehdotuksissa esiin nousivat muun muassa kirjastojen tilat sekä kurssikirjojen saatavuuden parantaminen. Tiloihin liittyvässä palautteessa toivottiin työskentelytilojen viihtyvyyteen panostamista, lisää hiljaista työtilaa sekä ryhmätyötiloja varausmahdollisuudella.

Saimme jälleen asiakaskyselyn avulla arvokkaita kehitysehdotuksia, jotka tullaan huomioimaan kirjaston palveluiden kehittämistyössä.

Yleisötapahtumien vuosi

Koronavuosien hiljaiselon jälkeen Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun kampukset täyttyivät jälleen monenlaisista tapahtumista ja tempauksista, joihin myös kirjasto jalkautui esittelemään palveluitaan ja tietoaineistojaan. Tapahtumia järjestettiin myös kirjastoissa.

Yhteistyössä yliopiston suomen kielen opettajien ja Talent Boost -hankkeen kanssa kirjasto järjesti kesäksi lukuhaasteen suomen kieltä vieraana kielenä opiskeleville. Kirjaston henkilökunta laati lukuhaasteen kirjalistan ja kokosi Tiedekirjasto Pegasukseen kirjoista näyttelyn, josta haasteeseen osallistuvat saattoivat lainata kätevästi lukemista. Osallistujien kesken arvottiin kirjapalkintoja.

Elokuun alussa kirjasto oli mukana Oulu Pride -tapahtuman puistojuhlassa Oulun yliopiston teltalla jakamassa Prideviikon lukuvinkkilistoja ja kertomassa kirjaston palveluista. Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu järjestivät Linnanmaan kampuksella 15.–17.8. valtakunnalliset Tutkimuspalvelupäivät, joiden järjestelyihin myös kirjasto osallistui.

Euroopan kielten päivänä syyskuussa Oulun yliopisto järjesti Linnanmaan kampuksella kielitapahtuman, jossa kirjasto oli esittelemässä selkokirjoja kirjaston kokoelmista. Syyskuun lopussa Oulun yliopiston Tutkijoiden yö valloitti jälleen Linnanmaan kampuksen parin vuoden koronatauon jälkeen. Kirjasto oli mukana Tutkijoiden yössä tällä kertaa kestävän kehityksen teemalla.

Linnanmaan ja Kontinkankaan kampuksilla järjestetyissä Oulun yliopiston uusille työntekijöille suunnatuissa Tervetuloa Oulun yliopistoon pop up -tapahtumissa kirjasto oli mukana esittelemässä palveluitaan keväällä ja syksyllä. Lokakuussa Linnanmaan kampuksen Oulu at Your Service -tapahtumassa kirjaston palveluita esiteltiin puolestaan uusille opiskelijoille ja muille kaupunkiin juuri muuttaneille.

Kirjaston työntekijät esittelevät kirjaston palveluita Kontinkankaan kampuksella.

Kirjaston palveluiden esittelyä Tervetuloa Oulun yliopistoon pop up -tapahtumassa Kontinkankaan kampuksella.

Marraskuussa kirjasto oli mukana Oulun yliopiston ja Oamkin yhteisessä hyvinvointiviikon toritapahtumassa Linnanmaan kampuksella, johon pystytimme tapahtuman ajaksi myös viihtyisän lukunurkkauksen hyvinvointia lisäävää lukemisharrastusta markkinoidaksemme. Sosiaali- ja terveysalan kirjastossa hyvinvointiviikkoa vietettiin puolestaan sukkapuikkoja kilistellen: kirjaston neulontapisteellä yhdessä neulotut sukat lahjoitettiin Lahjoita lämpöä -keräykseen asunnottomille ja muille apua tarvitseville. Kirjastossa oli myös esillä tutkittua tietoa käsitöiden hyvinvointia edistävästä vaikutuksesta kirjanäyttelyssä.

Vireän tapahtumavuoden päätti Tiedekirjasto Pegasuksen perinteikäs joulunavaus joulukuun alussa. Ohjelmassa oli tuttuun tapaan käytettyjen kirjojen ja jouluisten herkkujen myyntiä, joulukuusen koristelua yhdessä asiakkaiden kanssa sekä musiikkiesityksiä.

Iloksemme saimme huomata, että yhteisöllisyyttä edistäville tapahtumille ja kohtaamisille oli tiedeyhteisössämme selkeästi tarvetta koronavuosien eristyneisyyden jälkeen.

Poimintoja näyttelytoiminnasta

Positiivisen ajattelun päivän kirjanäyttely Sosiaali- ja terveysalan kirjastossa. Etualalla kansikuva Mel Robbinsin kirjasta Ylävitonen itselle : sinä pystyt, sinä osaat!

Pitkin vuotta kirjastoissa koostetut ajankohtaiset aineistonostot ja teemanäyttelyt toivat kirjaston kokoelmia näkyville ja innostivat lainaamaan. Kuva Positiivisen ajattelun päivän kirjanäyttelystä Sosiaali- ja terveysalan kirjastosta syyskuulta 2022.

Erikoiskokoelmahuoneen näyttelyt

Keväällä Tiedekirjasto Pegasuksen kolmannen kerroksen erikoiskokoelmahuoneessa oli esillä kirjapoimintoja ajankohtaisista aiheista kirjaston erikoiskokoelmiin lukeutuvasta Kekkosen kokoelmasta. Presidentti Urho Kaleva Kekkonen (1900-1986) lahjoitti osan kirjakokoelmastaan Oulun yliopistolle vuosien 1964-1982 aikana. Kekkosen kokoelman noin 4000 julkaisua sisältävät kauno- ja tietokirjallisuutta. Kokoelmassa on runsaasti erikoissidoksia ja Kekkoselle lahjoitettuja, omistuskirjoituksilla varustettuja teoksia, joita oli esillä myös näyttelyssä. Lue lisää kirjaston erikoiskokoelmiin kuuluvista yksityishenkilöiden kokoelmista.

Syksyllä erikoiskokoelmahuoneeseen saapui José Saramago -säätiön tuottama kiertonäyttely Retracing the steps that were taken: José Saramago 1922-2022. Näyttely koostui portugalilaisen Nobel-palkitun kirjailijan elämää ja kirjallista uraa esittelevistä paneeleista. Näyttelyn yhteydessä oli esillä myös kirjailijan tuotantoa kirjaston kokoelmista. Näyttelyn avajaisia vietettiin kirjastossa 27.9. Portugalin suurlähettilään ja kutsuvieraiden kanssa.

OuluCRIS

Uusi OuluCRIS-tutkimustietojärjestelmä avattiin Oulun yliopiston sisäiseen käyttöön. OuluCRISiin kerätään yliopiston tutkimustoiminnan tuloksia kuten julkaisut, tutkimusaktiviteettitiedot ja tietoja yliopiston järjestämistä konferensseista. OuluCRISissä on profiili jokaiselle tutkijalle. Julkinen portaali avataan myöhemmin.

Viestintäsuunnitelma

Kirjaston viestintätoimenpiteiden tavoitteena on tukea kirjaston toimintaa ja strategian toteuttamista: antaa tietoa kirjaston toiminnasta, palveluista ja tietoaineistoista sekä tehdä kirjasto näkyväksi tiedeyhteisössä.

Kirjaston viestintäryhmä laati vuoden aikana kirjastolle uuden viestintäsuunnitelman, jonka tarkoituksena on jäsentää kirjaston viestintäorganisaatiota ja sen tehtäviä sekä tavoitteita. Viestintäsuunnitelma toimii myös viestinnän kehittämisen tukena.

Kirjaston viestintäorganisaation ytimen muodostavat kirjaston viestintäsuunnittelija sekä kirjaston viestintäryhmä ja sometiimi, joissa on jäseniä kirjaston kaikista palveluyksiköistä. Kirjaston viestintä ei kuitenkaan ole vain viestintäorganisaation harteilla, vaan kaikki kirjaston työntekijät tekevät viestintää työarjessaan: viestintä on osa kirjaston jokaista toimintaprosessia ja jokaisen työtä.

Kirjaston vuosi lukuina