Palveluhinnasto

Oulun yliopiston kirjaston palveluista perittävät maksut.

Kirjaston perimät maksut

Kirjaston perimät maksut perustuvat yliopistolakiin (558/2009), valtion maksuperustelakiin (150/1992) valtion maksuperusteasetukseen (211/1992) ja valtioneuvoston asetukseen (1082/2009) yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista sekä lakiin saatavien perinnästä (513/1999).

Palveluhinnasto