Palveluhinnasto

Oulun yliopiston kirjaston palveluista perittävät maksut.

Kirjaston perimät maksut

Kirjaston perimät maksut perustuvat yliopistolakiin (558/2009), valtion maksuperustelakiin (150/1992) ja Valtioneuvoston asetukseen (1082/2009) yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista sekä lakiin 513/1999 saatavien perinnästä.

Palveluhinnasto