Ihmistieteiden eettinen toimikunta

Oulun yliopiston ihmistieteiden eettinen toimikunta vastaa Oulun yliopistossa tehtävien ihmistieteiden ja ihmistieteiden menetelmiä käyttävien ei-lääketieteellisten tutkimusten ennakkoarvioinnista.
Ihmistieteiden eettinen - kuvituskuva

Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä

Ihmistieteissä ja ihmistieteiden menetelmiä käyttävässä tutkimuksessa eettinen ennakkoarviointi perustuu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) antamaan ohjeeseen Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa.

Ohjeet ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisestä ennakkoarvioinnista on suunnattu sellaisille tutkimusasetelmille, joiden ennakkoarvioinnista ei erikseen säädetä lääketieteellisestä tutkimuksesta annetussa laissa (488/1999). Kyseisen lain piiriiin kuuluvien tutkimusten ennakkoarvioinnista huolehtii Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta (https://oys.fi/tutkimus-ja-opetus/tutkijan-ohjeet/laaketieteellinen-tut…).

Lisätiedot ja ohjeet tutkijoille