Oulun normaalikoulu

Oulun normaalikoulu, ”Tiedenorssi”, on Oulun yliopiston harjoittelukoulu. Harjoittelukoulun tehtävänä on antaa perusopetusta ja lukiokoulutusta, järjestää luokan- ja aineenopettajakoulutuksen pedagogisiin opintoihin kuuluvaa ohjattua opetusharjoittelua, osallistua opettajan­koulutuksen kehittämiseen, sekä osallistua oppimista ja opettamista tukevaan tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaan. Lisäksi järjestämme täydennyskoulutusta niin suomalaisille kuin muualta tuleville opettajille ja rehtoreille. Edellisen lisäksi Oulun normaalikoulu järjestää myös maahanmuuttajille suunnattua perusopetukseen valmistavaa opetusta yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.
norssi