Biolääketieteen ja sisätautien tutkimusyksikkö

Biolääketieteen ja sisätautien tutkimusyksikössä tehdään korkeatasoista biolääketieteellistä ja translationaalista tutkimusta sekä sisätautien tutkimusta.

Suuri osa biolääketieteen tutkijoista keskittyy metabolisten ja kardiovaskulaaristen sairauksien molekylaarisiin mekanismeihin ja potentiaalisiin hoidon kohteisiin käyttäen fysiologian, farmakologian ja immunologian tutkimusmenetelmiä. Lisäksi yksikössä tehdään lääketurvallisuuteen ja toksikologiaan liittyvää tutkimusta sekä tutkitaan kylmän ja kuuman fysiologisia vaikutuksia.

Sisätautien tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa, edistää sisätautialan tutkijakoulutusta sekä mahdollistaa lääketieteen viimeisimpien saavutusten nopea käyttöönotto myös kliinisessä työssä Pohjois-Suomen potilaiden hyödyksi. Sisätautiopin tutkimuksen painoalueita ovat sydän- ja verisuonisairaudet, metabolia, lipidiaineenvaihdunta ja keuhkosairaudet. Sisätautien oppiaineen tutkimusta tehdään klinikoissa, MRC (the Medical Research Center) Oulussa ja Biocenter Oulussa.

Biolääketieteen ja sisätautien tutkimusyksikkö vastaa lääketieteellisen tiedekunnan farmakologian ja toksikologian, fysiologian sekä lääketieteellisen mikrobiologian, immunologian ja sisätautien opetuksesta.

Yksikön johtaja: Professori Jukka Hakkola
Varajohtaja: Professori Olavi Ukkola

Tutkimusryhmät

Tutkimusryhmien kuvaukset löytyvät tutkimusyksikön englanninkielisiltä sivuilta.