Etälääkäritoiminnan koulutus

Lääkärien etävastaanottotoiminta eri muodoissaan on kasvanut viime vuosina ja erityisesti COVID-19 epidemian aikana merkittävästi. Annettujen etäpalvelujen määrä moninkertaistui sekä yksityisellä että julkisella puolella vuonna 2020. Lääkäreille suunnattua systemaattista jatko- ja täydennyskoulutusta etävastaanottotoiminnasta on kuitenkin ollut niukasti tarjolla.

Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on yhdessä Suomen Telelääketieteen ja eHealth seuran kanssa päättänyt vastata tarpeeseen ja järjestää lukuvuoden 2021-2022 aikana verkkoluentoina koulutussarjan, jossa käydään läpi etävastaanottotoiminnasta kertyneitä kokemuksia niin vastaanottoa pitävän lääkärin kuin toiminnan järjestäjän näkökulmasta. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti lääkäreiden jatko- ja täydennyskoulutukseksi, mutta siihen voivat osallistua myös muut kiinnostuneet.

Koulutussarjan järjestävät Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta sekä Suomen telelääketieteen ja eHealth seura ry .

Koulutussarja

Koulutussarjan ensimmäisessä osassa 6.10.2021 käsiteltiin tarvittavaa osaamista, toiminnan laadun varmistamista, potilasturvallisuuskysymyksiä sekä eri alojen käytännön esimerkkejä. Toisessa osassa 8.2.2022 keskityttiin erityisesti perusterveydenhuollon lääkärin näkökulmiin. Kolmannessa osassa tullaan paneutumaan toiminnan järjestäjän huomioitaviin asioihin.

Lääkäreiden erikoistumiskoulutukseen koulutuksista on anottu koulutuspisteet Oulun yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta 3 tunnin osalta, hyväksytyt erikoisalat vaihtelevat koulutusmoduulin teemasta riippuen. Tarkista ajantasainen tilanne kansallisesta erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumaluettelosta tai kurssin vastuuhenkilöiltä.

Lääkäreiden terveydenhuollon tietotekniikan erityispätevyyden teoreettiseksi koulutukseksi hyväksytään kaikista koulutusmoduuleista 3 tuntia.

Moduuli 3

Mitä etälääkäritoimintaa järjestävän tahon tulee ottaa huomioon?

Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ja Suomen telelääketieteen ja eHealth seura ry järjestävät koulutuksen etälääkäritoiminnasta erityisesti palvelua järjestävän organisaation näkökulmasta 3.5.2022. Etäkontaktit lääkärin ja potilaan välillä ovat lisääntyneet merkittävästi ja viimeistään COVID-19 pandemian aikana ne ovat vakiintuneet osaksi palveluvalikoimaa sekä yksityisellä että julkisella puolella. Toiminnan vakiinnuttaminen ja kestävien puitteiden luominen vaatii kuitenkin paneutumista toimintaa järjestävän organisaation taholta. Ei riitä vain sopivien ohjelmistojen hankkiminen vaan tarvitaan pohtimista etätoiminnan liittämisestä organisaation muuhun toimintaan, toiminnan johtamisesta päivittäisellä ja strategisella tasolla, tietoturvan ja laadun ylläpitämisestä sekä potilasturvallisuuden varmistamisesta. Koulutusmodulin asiantuntijat tarkastelevat näitä kysymyksiä monipuolisesti ja tuovat mukaan käytännön esimerkkejä. Koulutus sopii sekä järjestämisestä hallinnollisesti vastuussa oleville että myös käytännön kliinisessä työssä oleville. Koulutus voi tuoda hyödyllistä tietoa myös muillekin kuin lääkäripalveluita tarjoaville.

Aika ja paikka

Ti 3.5.2022 klo 12.00-15.15. Koulutus pidetään kokonaan Zoom-etäyhteydellä.

Ohjelma

12.00-12.15 Alkupuheenvuoro: Kuinka etälääkäritoiminnan edellytykset eri näkökulmista saadaan täytettyä, huomioiden myös talous? Puheenjohtaja, johtajaylilääkäri Päivi Metsäniemi, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

12.15-12.45 Potilasturvallisuuden näkökulma, mistä järjestäjän on vastattava? Potilasturvallisuuden professori Tuija Ikonen, Turun yliopisto.

12.45-13.15 Tietosuoja ja tietoturva etävastaanoton järjestäjän kannalta. Erikoislääkäri Annette Kainu, Suomen telelääketieteen ja eHealth seura

13.15-13.45 Laadun näkökulma, osaamisen varmistaminen ja perehdytys. Kliininen opettaja Mervi Kautto, Tampereen yliopisto

13.45-14.00 Kahvitauko

14.00-14.30 Henkilöstön johtamisen näkökulma etätyössä. Vastaava lääkäri Kaisa Kujansivu, Pihlajalinna

14.30-15.00 Etäpalvelujen käyttöönottokokemuksia HUS:ssa organisaation kannalta, mikä muuttuu? Osastonylilääkäri Arja Kobylin HUS

15.00-15.15 Loppukeskustelu. Puheenjohtaja, johtajaylilääkäri Päivi Metsäniemi, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Ilmoittautuminen

3.5.2022 koulutuksen osallistumismaksu on 70 euroa ja se laskutetaan ilmoittautuneilta jälkikäteen. Todistukset lähetetään maksun saavuttua.

Osallistumislinkki jaetaan koulutukseen ilmoittautuneille sähköpostitse ennen tapahtumaa. Viimeinen mahdollinen päivä ilmoittautua on ma 2.5.2022.

Ilmoittaudu Moduuliin 3: Linkki ilmoittautumiseen

Moduuli 2

Etälääkäritoiminta perusterveydenhuollossa

Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, PPSHP perusterveydenhuollon yksikkö ja Suomen telelääketieteen ja eHealth seura ry järjestivät koulutuksen etälääkäritoiminnasta perusterveydenhuollossa 8.2.2022. Etäkontaktit sekä lääkärin ja potilaan että terveydenhuollon ammattilaisten välillä ovat lisääntyneet viime vuosina monestakin syystä. Toimivat etäyhteydet tuovat parhaimmillaan ketteryyttä perusterveydenhuollon toimintaan mutta terveydenhuollon laatu kaikkine ulottuvuuksineen ja potilasturvallisuus on pidettävä mielessä. Koulutuksessa keskityttiin perusterveydenhuollon lääkärin toiminnassa etäyhteyksillä potentiaalisesti saataviin hyötyihin ja sudenkuoppiin eri näkökulmista. Koulutuksen tavoitteena oli oppia soveltamaan etäyhteyksiä niissä tilanteissa, joissa sillä saavutetaan terveyshyötyä takaamalla terveydenhuollon laatu. Koulutus sopi niin kliinisessä työssä kuin hallinnollisessa työssäkin oleville lääkäreille.

Ohjelma

 • Koulutuksen avaus. Marianne Riekki, puheenjohtaja, ylilääkäri, PPSHP pth-yksikkö
 • Lääkäri etänä perusterveydenhuollossa – missä tilanteissa ja miksi? Juha Auvinen, yleislääketieteen professori, Oulun yliopisto
 • Juridiset ja valvonnalliset näkökohdat etävastaanottotoimintaan. Pasi Eskola, aluehallintoylilääkäri, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
 • Psykiatri etänä mukaan yleislääkärin ja hoitajan vastaanotolle. Markku Timonen, yleislääketieteen professori, Oulun yliopisto
 • Etätoiminnan mahdollisuudet ja sudenkuopat kotisairaalatoiminnassa ja kotisairaanhoidossa. Paula Salo, yleislääketieteen erikoislääkäri, Oulunkaaren kuntayhtymä
 • Lääkäreiden välinen konsultaatio videoetäyhteydellä. Maija-Helena Keränen, geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri, Oulun yliopistollinen sairaala
 • Loppukeskustelu. Marianne Riekki, puheenjohtaja, ylilääkäri, PPSHP pth-yksikkö

Moduuli 1

Koulutussarjan ensimmäisessä osassa 6.10.2021 klo 12.00-15.00 käsiteltiin etälääkäritoiminnassa tarvittavaa osaamista, toiminnan laadun varmistamista, potilasturvallisuuskysymyksiä sekä eri alojen käytännön esimerkkejä.

Ohjelma

 • Näin varmistat laadukkaan etävastaanottotoiminnan käyttöönoton ja totetuksen. Päivi Metsäniemi, johtajaylilääkäri, YTHS
 • Mitä pitää oppia ennen kuin etävastaanotolle? Aleksi Schrey, ylilääkäri (digitaaliset asiointi- ja etäpalvelut), YTHS
 • Miten etävastaanotto sopii mielenterveyspalveluihin? Kokemuksia opiskelijaterveydenhuollosta. Tommi Väyrynen, mielenterveys- ja opiskeluyhteisötyön johtava ylilääkäri, YTHS
 • Etävastaanoton kokemuksia työterveyshuollon näkökulmasta. Silja Komulainen, vastaava työterveyslääkäri, Terveystalo Digityöterveys
 • Tehokas ja turvallinen chat-vastaanottotoiminta. Essi Kainonen, vastaava lääkäri, Mehiläinen Digiklinikka
 • Etälääkäritoiminnan turvallisuus. Hanna Kuusisto, professori, Itä-Suomen yliopisto
 • Loppukeskustelu/Yhteenveto

Lisätietoja

Jarmo Reponen, varapuheenjohtaja , Suomen Telelääketieteen ja eHealth seura ry

Juha Auvinen, lääketieteen koulutussohjelmavastaava, Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta

Petri Kulmala, dekaani, Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta

(Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi[at]oulu.fi)