Translationaalisen lääketieteen tutkimusyksikkö

Translationaalisen lääketieteen tutkimusyksikkö on monitieteinen organisaatio, jonka toimialueeseen kuuluvat laaja kirurgian kenttä, anestesiologia ja tehohoito sekä syöpätaudit. Alueen laajuudesta johtuen tutkimus yksikössä kohdituu hyvin moniin aiheisiin. Etenkin syöpäsairauksien tutkimus ja hoito vaativat uudenlaisia yhteistyömuotoja ja resurssien yhdistämistä sekä tutkimusmenetelmien, että leikkaushoitojen suhteen. Tutkimuksessa ja opetuksessa vaaditaan yhteistyötä sekä innovaatioita kaikilla tasoilla.


Translationaalisen lääketieteen tutkimusyksikkö kouluttaa lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatteja ja osallistuu erikoislääkärikoulutukseen. Yksikössä annetaan myös sivuaineopetusta ja osallistutaan lääketieteen ammattihenkilöstölle annettavaan koulutukseen. Lääketieteen ja luonnontieteen koulutuksen saaneet väitöskirjatutkijat tekevät translationaalista lääketieteen tutkimusta, joka pyrkii ratkaisemaan terveysongelmia potilaskeskeisesti ennaltaehkäisten, diagnosoiden ja hoitaen.

Johtaja: Juha Tuukkanen

Tutkimusryhmät ja projektit

Tutkimusryhmien ja projektien kuvaukset löytyvät tutkimusyksikön englanninkielisiltä sivuilta.