Kaivannaisalan yksikkö - Oulu Mining School

Tutkimuksen ja koulutuksen merkitys malminetsinnän ja kaivostoiminnan eri osa-alueilla on korostunut huomattavasti viime vuosina lisääntyneen mineraali- ja metallituotannon sekä uusien kaivosten perustamisen myötä. Kaivannaisalan opetus- ja tutkimusyksikkö, Oulu Mining School, vahvistaa merkittävästi Oulun yliopiston roolia pohjoisten luonnonvarojen ja kestävän kehityksen asiantuntijana. Oulu Mining School kattaa kaivannaisalan koko arvoketjun geotieteiden, geofysiikan, kaivostekniikan sekä rikastustekniikan aloilla.
Floating process, Oulu Mining School

Ajankohtaista

Kaivannaisalan yksikkö järjestää useita tieteenalojensa kansainvälisiä ja kansallisia tapahtumia sekä konferensseja yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Studia Generalia luentosarja

Pysy ajan tasalla Oulun kaivoskoulun uusimmasta tutkimuksesta ja kehityksestä.

Kutsumme sinut mukaan virtuaaliseen Studia Generalia -luentosarjaamme.

Luennot ovat ilmaisia ​​ja kaikille avoimia, ja ne pidetään kerran kuukaudessa valittuina perjantai-iltapäivisin Teamsissa.

Tapahtumat

Tutkimus

Oulu Mining School kattaa kaivannaisalan koko arvoketjun geotieteiden, geofysiikan, kaivostekniikan sekä rikastustekniikan aloilla.

Tutkimuslaitteet ja laboratoriot

Tutkimuslaitos- ja yritysyhteistyö

Linkkejä