CWC - Verkot ja järjestelmät

CWC - Verkot ja järjestelmät tutkimusyksikössä työskentelee kansallisesti ja kansainvälisesti verkottuneita suomalaisia ja ulkomaalaisia tietoliikennetekniikkaosaajia, jotka edustavat kaikkia urakehityksen vaiheita diplomityöntekijöistä kansainvälisen tason huippuprofessoreihin.

Tutkimus

Centre for Wireless Communications (CWC) on langattomien verkkojen korkeatasoinen kansainvälinen oppimis- ja tutkimusympäristö. CWC:n opiskelijat, tutkijat ja opettajat tuottavat laadukkaita tietoliikennetekniikan opinnäytetöitä ja vertaisarvioituja julkaisuja. Täydentävän kilpaillun rahoituksen tutkimusprojektien tuloksena syntyy tutkimustuloksia ja immateriaalioikeuksia, jotka ovat hyödynnettävissä ja sovellettavissa mahdollisimman lyhyellä aikajänteellä. CWC toimii kiinteässä yhteistyössä langattoman tietoliikenteen keskeisten suomalaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Opiskelu

Langattoman tietoliikenteen opintoja sisältävät:

 • sähkötekniikan tutkinto-ohjelma ja
 • englanninkielinen kansainvälinen maisteriohjelma Wireless Communication Engineering (WCE).

Näiden lisäksi CWC tuottaa kursseja tietotekniikan tutkinto-ohjelmaan.

Langattoman tietoliikennetekniikan opetus on suunniteltu antamaan laajat tiedot langattoman tietoliikennetekniikan eri osa-alueilta.

Opiskelijat oppivat ymmärtämään ja suunnittelemaan tietoliikennelaitteiden kuten matkapuhelimien ja tukiasemien lisäksi myös kokonaisia tietoliikennejärjestelmiä.

Tutuksi tulevat myös erilaiset lyhyen kantaman langattomat teknologiat.

Langattomaan tietoliikennetekniikkaan sisältyy mm.

 • radiolähetteiden suunnittelu ja analyysi
 • radiotekniset peruskomponentit
 • tietoliikennejärjestelmien ja niiden lähettimien ja vastaanottimien suunnittelu sekä
 • tietoliikenneverkkotason ilmiöt.

Tietoliikennetekniikan opintosuunnan moduuli sisältää kursseja

 • informaatioteoriasta
 • langattomasta tiedonsiirrosta
 • signaalinkäsittelystä ja
 • radiotekniikasta.

Opintosuunnan kurssien ja valitsemansa syventävän moduulin kurssien avulla opiskelijat oppivat ymmärtämään ja suunnittelemaan tietoliikennelaitteiden kuten radiopuhelimien ja tukiasemien lisäksi myös kokonaisia tietoliikennejärjestelmiä.

Syventäviä moduuleja on kolme:

 • tietoliikenneverkot
 • langaton tietoliikenne
 • radiotietoliikenteen signaalinkäsittely.

Yhteistyö

Centre for Wireless Communications (CWC) on korkeatasoinen kansainvälinen oppimis- ja tutkimusympäristö. CWC:n opiskelijat, tutkijat ja opettajat tuottavat laadukkaita opinnäytetöitä ja vertaisarvioituja julkaisuja.

CWC toimii kiinteässä yhteistyössä alan keskeisten suomalaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Täydentävällä rahoituksella toteutetaan tutkimusprojekteja, joiden tuloksina syntyy lyhyellä aikajänteellä parnereiden hyödynnettävissä olevia tutkimustuloksia ja immateriaalioikeuksia.

Korkeatasoista akateemista tutkimusta tekemällä varmistetaan, että yhteistyökumppaneiden käytössä on kaikki tarvittavat tietämys uusia teknologiaharppauksia varten.

Tutkimusprojekteissa tärkeimpinä rahoittajina ovat mm. Suomen Akatemia, Business Finland ja EU.

CWC:n tutkimusryhmät ovat Infotech Oulun täysjäseniä.

Double Degree -sopimuksia on Asian Institute of Technologyn ja Japan Advanced Institute of Science and Technologyn kanssa.

Yhteistyöyliopistojamme USA:ssa ovat University of Maryland ja Rice University.