KOS

Projektin kuvaus

Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskus (KYK) on saanut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta 299 855 euron ESR-rahoituksen kasvu- ja rakennemuutosaloilla toimivien yritysten tietotaidon nostamiseen koulutuksen ja osaamisen siirtämisen kautta (KOS-hanke). 

KYK:ssa kehitetään oppimisen ja osaamisen ekosysteemi (Oulun, Jyväskylän, Itä-Suomen Ja Lapin yliopistot), joka juurrutetaan organisaatioon ja otetaan pysyvään käyttöön. Se mahdollistaa digitalisaation ja tekoälyn hyödyntämisen koulutuksessa ja osaamisen siirrossa yrityselämälle. Hankkeen aikana tehdään yhteinen koulutus- ja konsultoinnin tiekartta ja koulutusportfolio sekä luodaan yrityksille koulutuspolut. Hankkeen avulla sidosyliopistot tulevat voimakkaammin mukaan Kainuun elinkeinoelämän kehittämiseen.

Koulutuksen ja osaamisen siirron painopisteenä on: 1) biotalous, 2) kaivosteollisuus, 3) cleantech -teollisuus sekä 4) terveys, lääketiede ja hyvinvointi. Kaupallinen ja liiketoimintaosaaminen on läpileikkaavana koulutusteemana.

Hankkeen uutusarvona on se, että projektin avulla integroidaan liiketoiminta- osaamis- ja tutkimusverkostot yhteen koordinoidun koulutuksen ja osaamisen siirron kautta. Tämä on antaa merkittävän lisäarvon yrityksille, jotka tuottavat osaamisintensiivisiä tuotteita tai palveluja hyödyntäen digitalisaatiota, bioanalytiikkaa ja teollista internettiä.

Projektin tietotaidolla tuetaan myös Renforsin rannan, Kajaanin Teknologiapuiston, Snowpoliksen ja Woodpoliksen yrityspuistokeskittymiä sekä Paltamon biotuotetehtaan yhteyteen rakentuvaa BioFutureFactory-teknologiakylää.

Kos–hanke toteutetaan 1.9.2018–30.4.2021 ja sen kokonaisbudjetti on 399 808 euroa. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Jouko Käsmä.

KOS –hankkeen osaamisen kartoitus ja tietotaidon siirto yrityksiin

Koulutusta ikääntyneiden ravitsemusterveyteen 6.5.-25.5.2021

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto