Älykkään erikoistumisen hyödyntäminen teollisuuden kilpailukyvyn parantamisessa

Projektin kuvaus

Mittaustekniikan yksikkö (MITY) on saanut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta 165 738€ € älykkään erikoistumisen hyödyntämiseen teollisuuden kilpailukyvyn parantamisessa.

Kainuun elinkeinoelämän vetureiksi on nousemassa bio-, cleantech-, kaivos-, digi- ja osaamistalous. Kajaanin seutu tarvitsee uusia tukijalkoja talouteen, globaaleilla markkinoilla toimivaa monipuolista teollisuutta ja resurssien tehokkaampaa käyttöä.

Kainuussa on toteutumassa mittavia suurhankkeita. Käynnistyvien hankkeiden myötä alueen mittaus- ja teknologiayrityksillä on erinomaiset mahdollisuudet luoda uusia verkostoja ja päästä hankkeiden palvelutarjontaan.  Tämä edellyttää, että yrityksillä on käytössä kilpailukykyiset teknologiat ja tuotantomenetelmät. Alueella toimivien globaalien, pk- ja mikroyritysten tuotannon ja tuotekehityksen tueksi hyödynnetään MITY:n älykkään erikoistumisen osaamista.

Hankkeen tavoitteena on tukea kainuulaisten yritysten omia kehitysprojekteja ja kilpailukykyä parantamalla niiden tuottavuutta ja innovaatiotoimintaa sekä edistämällä t&k –toimintaa. Alan kehitys yhdistettynä digitalisaatioon, älykkäisiin tuotekehitys- ja liiketoiminta verkkoihin sekä yritysten investointeihin synnyttävät kehityskulkuja, jotka vaikuttavat koko ekosysteemin liiketoiminnan elinvoimaisuuteen.

Hankkeen tavoitteena on myös edistää yritysten kasvua, kansainvälistymistä ja vientitoimintaa sekä volyymituotantoa. Lisäksi tavoitteena on tukea ja laajentaa TKI -toimijoiden kumppanuuksia ja yhteyksiä kansallisiin ja eurooppalaisiin ohjelmiin sekä edistää Horisontti 2020 -ohjelman ja muiden rahoitusinstrumenttien hyödyntämistä jatkohankkeissa.

Hanke toteutetaan 1.11.2016 – 31.10.2018 ja sen kokonaisbudjetti on 240 698 euroa. Oulun yliopiston omarahoitusosuus on 31 960 euroa ja alan teollisuuden osuus rahoituksesta on 43 000 euroa. Projektissa on mukana mm. Valmet Automation Oy, Meoline Oy, Kainuun Etu Oy, Oy Culmentor Ltd ja Soved –The Cleantech Company Ltd.

Projektin hallinnoija on Oulun yliopiston Kajaanin Mittaustekniikan yksikkö. Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana on Päivi Tikkakoski Valmet Automation Oy:stä ja projektipäällikkönä toimii Jouko Käsmä.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto