Kaivannaisalan yksikkö - Oulu Mining School

Tutkimustoiminnan ja koulutuksen merkitys kaivostoiminnan eri osa-alueilla on huomattavasti lisääntynyt malminetsinnän ja kaivostoiminnan aktivoitumisen ansiosta Suomessa viimeisen vuosikymmenen aikana erityisesti Fennoskandian kilven pohjoisosassa. Useita kaivoksia on hiljattain avattu ja uusia on suunnitteilla käynnistyväksi lähivuosina. Vastatakseen tähän haasteeseen Oulun yliopisto on vahvistamassa profiiliaan pohjoisen luonnonvarojen ja kestävän kehityksen alueella. Osoituksena tästä on uuden kaivannaisalan yksikön perustaminen 1. elokuuta 2014. Tavoitteena on luoda kansallisesti ja kansainvälisesti johtava kaivosalan opetus- ja tutkimusyksikkö. Yksikön perustaminen perustuu yliopistossa kehitettyyn Oulu Mining School -konseptiin, joka nyt laajennetaan geologian, malminetsinnän, kaivostekniikan ja rikastustekniikan kattavaksi osaamiskeskittymäksi.
 

Kaivannaisalan yksikön organisaatiorakenne

 

Kaivannaisalan yksikön mainosvideo

Pikalinkit