Suomen kieli ja viestintä

Tervetuloa hankkimaan työelämän arvostamia viestintätaitoja!

 

Kuvassa ylärivissä vasemmalta oikealle: Kaija-Mari Kananen, Outi Mikkola, Jukka Käräjäoja ja Kaija Oikarainen

Alarivi vasemmalta oikealle: Niina Sarajärvi, Anne Koskela ja Arja Haapakoski

 

Opettajat ja vastuualueet:

Haapakoski, Arja

 

Kananen, Kaija-Mari

TST: TOL

Koskela, Anne

HuTK, paitsi logopedia
Suomea muunkielisille (SUMU) ja toinen kotimainen kieli finska

Käräjäoja, Jukka

KTK

Laurikkala, Anu

 

Mikkola, Outi

OyKKK
TTK: tuotantotalous

Niskanen, Heidi

 

Oikarainen, Kaija

TTK, paitsi tuotantotalous
TST: TiTe, ETT
LuTK: geotieteet

Sarajärvi, Niina

HUTK: logopedia

Viimeksi päivitetty: 22.8.2019