Palveluhinnasto

Kirjaston perimät maksut perustuvat yliopistolakiin (558/2009),
valtion maksuperustelakiin (150/1992) ja Valtioneuvoston asetukseen
(1082/2009) yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista sekä lakiin 513/1999 saatavien perinnästä

Lainaus : Kaukopalvelu : Tietopalvelu : Bibliometriset palvelut

Lainaukseen liittyvät maksut

ALV 0%

Myöhästymismaksut

Kurssikirjat 1 €/laina/vrk (enintään 10 €/laina)
Yö- ja viikonloppulainat 1 €/laina/tunti erääntymiskellonajan jälkeen (enintään 10 €/laina)
Muut lainat 0 €, lainauskielto kun 14 vrk myöhässä

Myöhästymismaksujen enimmäiskorvaus on 50 €.
Lainauskielto muodostuu kun laina on 14 vuorokautta myöhässä tai kertyneitä maksuja on 20 €.

Korvaus kadonneesta tai vahingoittuneesta aineistosta

palauttamattoman julkaisun hinta vähintään 60 €
kirjavaunun tai -kaapin kadonnut avain 10 €
jos korvaus laskutetaan, peritään lisäksi toimenpidekulut / laskutuskerta  25 €

Kaukopalvelu

ALV 0%

Muiden kirjastojen kokoelmista toimitettu aineisto

Kaukopalvelu henkilöasiakkaille ja Oulun yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun ja OSAOn Kontinkankaan yksiköille
(Kaukopalvelu kirjastoille ja yritysasiakkaille)

Lainat
Kotimaasta, Pohjoismaista ja Baltian maista 10€/laina (24€/laina)
British Librarysta aiheutuneiden kulujen mukaan
Muualta 20€/laina (34€/laina)

Paperikopiot
Kotimaasta, Pohjoismaista ja Baltian maista 10€/artikkeli (17€/artikkeli)
Muualta 12€/artikkeli (20€/artikkeli)
British Librarysta ja Saksasta (Subito) aiheutuneiden kulujen mukaan

Lainat ja kopiot Varastokirjastosta  ovat maksuttomia henkilöasiakkaille ja Oulun yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulum ja OSAOn Kontinkankaan yksiköille.  

Muu materiaali, esim. ulkomaiset väitöskirjat UMIsta ja muut erikoiskopiot aiheutuneiden kulujen mukaan.

Noutamatta jääneestä aineistosta peritään hinnaston mukaiset maksut.  Palauttamatta jääneestä lainasta peritään myöhästymis- ja/tai laskutusmaksuja lainan antaneen kirjaston käytäntöjen mukaan. Jos laskun maksaja on Oulun yliopiston yksikkö, tilaajan on ilmoitettava kustannuspaikka.

Muihin kirjastoihin annettu aineisto

Kotimaahan

Valtion, kuntien ja valtionapulaitosten kirjastot      
9€/laina
6€/kopio tai pdf-toimitus

Muut asiakkaat (esim. yritykset ja yhteisöt)
15€/laina
15€/kopio tai pdf-toimitus
Artikkelit toimitetaan pdf-muodossa aina, kun se on mahdollista.

Ulkomaille

Artikkelit toimitetaan PDF-muodossa aina, kun se on mahdollista.
Hyväksymme IFLA-voucherit maksuvälineenä.
Lähetämme lainoja ja kopioita vastavuoroisesti maksuttomasti yhteiskirjastoille sekä joihinkin pohjoismaisiin kirjastoihin.

Tietopalvelu ja tiedonhaun opetus

ALV 0%

Oulun yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun ja OSAOn Kontinkankaan yksikön henkilökunta ja opiskelijat:
 Tietopalvelu sekä tiedonhaun opetus ja opastus on maksutonta. Myös tiedonhaun opetus ryhmille on maksutonta.

Ulkopuoliset asiakkaat:
Opastus (enint. 30 min.) on maksutonta. Informaatikon tehdessä tiedonhaun palvelusta veloitetaan 60€/tunti; vähimmäisveloitus 1/2 tuntia.
Tiedonhaun opastus ryhmille 150€/tunti kirjaston omissa tiloissa, muualla sopimuksen mukaan.

Bibliometriset palvelut

ALV 0 %

Oulun yliopiston henkilökunta ja opiskelijat:
Yliopiston tiedekunnille, laitoksille ja tutkimusryhmille bibliometriset palvelut ovat maksuttomia. Opastus yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille on maksuton. Yksittäisten henkilöiden toimeksiannoista veloitetaan 29€/tunti; vähimmäisveloitus ½ tuntia.

Yliopiston ulkopuoliset asiakkaat: Maksuton opastus (enint. 30 min.). Toimeksiannoista veloitetaan 60€/tunti; vähimmäisveloitus ½ tuntia.

Jos haun maksaja on Oulun yliopiston yksikkö, tilaajan on ilmoitettava kustannuspaikka.

Viimeksi päivitetty: 8.10.2020