Tietosuojailmoitus - Tietoaineistopalvelut

Tietoaineistopalvelut


Tietosuojailmoitus

Rekisterinpitäjä
Oulun yliopisto
PL 8000, 90014 Oulun yliopisto

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kirjaston johtaja Minna Abrahamsson-Sipponen

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
DPO@oulu.fi

Henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus

Oulun yliopistossa väitelleestä henkilöstä laaditaan auktoriteettitietue Kansalliskirjaston Asteri-tietokantaan.

Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteet

Auktoriteettitietueen sisältämää auktorisoitua nimimuotoa käytetään hyväksi julkaisujen tiedon tallennuksessa ja haussa. Yhden henkilön eri nimen muodot ja kirjoitusasut sidotaan yhteen auktorisoidun nimenmuodon avulla. Toisaalta samannimiset henkilöt erotellaan ja julkaisuja koskevat tiedot yhdistyvät oikein eri tietokannoissa.

Mitä henkilötietoja käsittelemme
Auktoriteettitietue sisältää väittelijän auktorisoidun nimimuodon lisäksi syntymävuoden, -paikan, ammatin, toimialan, väittelijän toiminnassaan käyttämät kielet ja suoritetut tutkinnot ja niiden suoritusvuodet.

Henkilötietojen vastaanottajat
Kansalliskirjaston Asteri-tietokanta.

Henkilötietojesi säilytysaika
Säilytysaikaa ei ole rajattu.

Mistä saamme henkilötietoja
Henkilötiedot saadaan väittelijältä itseltään väitöstiedotetta varten yliopistoon viestintään toimitetulta lomakkeelta.

Sinun oikeutesi
Sinulla on oikeus pyytää meiltä pääsyä henkilötietoihisi sekä henkilötietojesi oikaisemista. Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Tarkastuspyynnöt osoitetaan sähköpostitse: kirjaamo@oulu.fi.

Sinulla on myös oikeus tehdä henkilötietojesi käsittelystä valitus valvontaviranomaiselle, yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle
 

Viimeksi päivitetty: 28.11.2019