Tietosuojailmoitus - Oulun yliopisto tutkii -tutkimustietojärjestelmä

Oulun yliopiston tutkimustietojärjestelmä (Oulun yliopisto tutkii)

Tietosuojailmoitus

Rekisterinpitäjä
Oulun yliopisto
PL 8000, 90014 Oulun yliopisto

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
kirjaston johtaja Minna Abrahamsson-Sipponen

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
DPO@oulu.fi

 

Henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus

  • Tutkimustietojärjestelmässä ylläpidetään tietoja Oulun yliopiston henkilökunnan tai muutoin yliopistoon affilioituneiden tutkijoiden (apurahatutkijat, jatko-opiskelijat jne.) tieteellisestä ja taiteellisesta toiminnasta. Toiminta sisältää julkaisut, asiantuntijatehtävät, opetusansiot ja kansainväliset vierailut.

  • Tutkimustietojärjestelmän avulla tuotetaan yliopiston ja sen yksiköiden toiminnan arviointia ja kehittämistä varten tarvittavat tilastoraportit sekä tiedot ulkoisia raportointitarpeita varten (mm. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruut).

  • Yliopisto tilastoi ja analysoi tutkimustietojärjestelmän tietoja tutkimustoiminnan arviointia ja kehittämistä varten. 

  • Tutkimustietojärjestelmän avulla esitellään yliopiston toimintaa ja jaetaan tietoa kansallisiin opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämiin portaaleihin.

Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukaiseen lakisääteiseen velvoitteeseen: Yliopiston tulee toimittaa opetus-ja kulttuuriministeriölle sen määräämät koulutuksen ja tutkimuksen arvioinnin, kehittämisen, tilastoinnin ja muun seurannan ja ohjauksen edellyttämät tiedot (Yliopistolaki 558/2009, 51 §). Lisäksi yleisen edun mukaisesti yliopisto käsittelee, tilastoi ja analysoi tutkimustoimintaan ja yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyviä tietoja Yliopistolain (558/2009) §2 mukaisten tehtävien suorittamiseksi. 

Mitä henkilötietoja käsittelemme
Pakolliset henkilötiedot: Nimi ja tutkimusyksikkötiedot, asema, työsuhteen kesto, yliopiston henkilönumero, asiantuntemusalueet. Vapaaehtoiset: ORCID-tunnus, sukupuoli, oppiarvo, tutkinnon suoritusvuosi, pääaine, sivuaine, kielitaito, laitos/oppiala, dosentuuri, tutkimusalue, luovutettu tietoaineisto, valokuva

Asiantuntijaan liitettyjä tietoja ovat

  • julkaisut

  • asiantuntijatehtävät

  • opetusansiot

  • kansainväliset vierailut

  • taiteellinen toiminta

  • Oulun yliopiston järjestämät konferenssit

Henkilötietojen vastaanottajat

Tutkimustietojärjestelmään on integroitu Oulun yliopiston tietovarasto ja raportointijärjestelmä, jolle välitetään julkaisutiedot. Julkaisutiedot välitetään Opetus- ja kulttuuriministeriölle VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta ja sieltä edelleen tiedejatutkimus.fi - sivustolle sekä OpenAIRE portaaliin. Kansainväliset vierailutiedot välitetään KOTA-tiedonkeruuseen.

Tutkimustietojärjestelmästä voi tuottaa RSS-syötteenä julkaisu- ja suoriteluetteloita, joita voidaan jakaa mille tahansa verkkosivuille.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mutta julkinen Oulun yliopisto tutkii –tietokanta on avoimesti luettavissa www-selaimella. Voit halutessasi estää oman tutkijaprofiilisi näkymisen muille käyttäjille.

Henkilötietojesi säilytysaika

Henkilötietojen säilytysaikaa ei ole rajattu.

Mistä saamme henkilötietoja
Henkilöt itse, Oulun yliopiston henkilötietojärjestelmä, Oulun yliopiston ulkopuolisten käyttäjätunnusten (UFO)-rekisteri, Opintotietojärjestelmä OODI, Viitetietokannat: mm. Web of Science, Scopus, Arto

Sinun oikeutesi
Voit tarkastaa tietokantaan tallennetut ja avoimesti internetissä näkyvät tiedot itse käyttäen järjestelmän www-käyttöliittymää. Tarkastuspyynnöt, jotka koskevat muita kuin netissä avoimesti näkyviä tietoja, osoitetaan sähköpostitse: kirjaamo@oulu.fi.

Sinulla on oikeus pyytää meiltä pääsyä henkilötietoihisi sekä henkilötietojesi oikaisemista.

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista tai käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

Sinulla on myös oikeus tehdä henkilötietojesi käsittelystä valitus valvontaviranomaiselle, yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle

Viimeksi päivitetty: 26.6.2020