Perinnöllisyyslääketiede

Perinnöllisyyslääketiede eli kliininen genetiikka on lääketieteen kliininen erikoisala, johon sisältyy geneettisistä sairauksista kärsivien potilaiden ja perheiden kliininen ja molekyyligeneettinen diagnostiikka, hoidon ja seurannan suunnittelu, sikiödiagnostiikka ja näihin liittyvä perinnöllisyysneuvonta. Suurin osa yksittäisistä geneettisistä sairauksista on hyvin harvinaisia, mutta yhteenlaskettuina ne muodostavat merkittävän osan lääketieteestä, koska sairauksia tunnetaan tällä hetkellä jo useita tuhansia. Tieteellisen tiedon lisääntymisen ja molekyyligenetiikan laboratoriomenetelmien nopean kehityksen vuoksi kliinisen genetiikan käytännön kysymykset ja eettiset näkökulmat koskettavat jatkuvasti yhä suurempaa osaa terveydenhuollon asiakkaista.

 

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa sisältyy 2 opintopisteen laajuinen perinnöllisyyslääketieteen kurssi, jossa kliinisen genetiikan perusteita opetetaan tuleville lääkäreille ensisijaisesti potilaita hoitavan käytännön lääkärin näkökulmasta. Opetuksen vastuuhenkilöillä on perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkärin koulutus ja tutkimuskokemuksestaan huolimatta he myös tekevät säännöllistä potilastyötä. Lisäksi opetuksen laatua pyritään kehittämään opettajien yliopistopedagogiikan opintojen ja uusien opetusmenetelmien avulla. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa syventävät opinnot perinnöllisyyslääketieteen oppiaineessa, ja osan tutkintoon sisältyvästä harjoittelusta voi suorittaa Oulun yliopistollisen sairaalan perinnöllisyyslääketieteen klinikassa.

 

Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa voi myös suorittaa perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkärin tutkinnon. Koulutus kestää 5 vuotta, josta varsinainen erikoisalan koulutus kestää 4 vuotta ja se suoritetaan kokonaisuudessaan Oulun yliopistollisen sairaalan perinnöllisyyslääketieteen klinikassa ja genetiikan laboratoriossa tai jossakin muussa perinnöllisyyslääketieteen klinikassa. Oulun yliopistollisessa sairaalassa on yksi erikoistuvan lääkärin koulutusvirka.

Viimeksi päivitetty: 17.2.2014