Sisätaudit

Sisätautioppi on Oulun lääketieteellisen tiedekunnan perusopetuksen laajin oppiaine. Sisätautien perusopetukseen liittyvät olennaisesti myös endokrinologian, gastroenterologian, infektiotautien, kardiologian, kliinisen hematologian, nefrologian ja reumatologian erikoisalat sekä keuhkosairauksien oppiaine.

Sisätautien opetuksen tavoitteena on turvata perusterveydenhuollon lääkärien ja muiden erikoisalojen lääkärien osaaminen sisätautien sekä siihen läheisesti liittyvien erikoisalojen sairauksien diagnostiikasta, hoidosta ja ehkäisystä. Lisäksi oppiaine huolehtii sisätaudeista kiinnostuneiden ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden sisätautiopetuksesta heidän vierailujaksojensa aikana.

Sisätauteja opiskellaan pääasiassa kolmantena opintovuonna osittain integroituna kirurgian, anestesiologian, radiologian ja kliinisen kemian kanssa. Toisena opintovuonna on potilaan haastattelu ja tutkiminen –kurssi yhdessä yleislääketieteen oppiaineen kanssa. Lisäksi neljäntenä opintovuonna jatkuu mm. reumatologian ja infektiotautien opetus ja kuudentena vuonna on vielä täydentäviä luentoja. Keuhkosairauksia opiskellaan neljäntenä vuonna.

Pääosa perusopetuksesta tapahtuu Oulun yliopistollisen sairaalan tiloissa luentoina, seminaareina, ryhmäopetuksina sekä ohjattuna tutustumisena kliiniseen työhön. Osa perusopetuksen osastoharjoittelusta on hajautettu Pohjois-Suomen muihin sairaaloihin (Kajaani, Kemi, Kokkola, Oulainen, Raahe ja Rovaniemi).

Viimeksi päivitetty: 10.3.2014