Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteellinen tiedekunta on monitieteinen ja poikkitieteellinen, alueellisesti vaikuttava yhteisö, jonka päämääränä on edistää sekä sivistystä että fyysistä ja henkistä hyvinvointia ja terveyttä erityisesti Pohjois-Suomessa.

Tiedekunta sijaitsee Kontinkankaan hyvinvointikampuksella, Oulun yliopistollisen sairaalan vieressä, ja se on yksi maamme monipuolisimmista lääketieteen ja terveystieteiden tutkimus- ja koulutusyksiköistä. Kampus on ainutlaatuinen tutkimuksen, opetuksen, hoidon ja yrittäjyyden keskittymä.

Yliopisto kouluttaa lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatteja sekä terveystieteiden kandidaatteja ja maistereita ja vastaa tieteellisestä ja ammatillisesta jatkokoulutuksesta.

Lääketieteellinen tiedekunta hyödyntää tehokkaasti laaja-alaisuuttaan ja verkostojaan ja sillä on kansainvälisesti vahva tutkimusprofiili.

Pohjois-Suomen syntymäkohortit antavat arvokasta tietoa terveydestämme

Tutkimus

Tiedekunnan tutkimus tapahtuu 11 tutkimusyksikössä, joihin oppiaineet on sijoitettu.

Tutkimus on integroitunut myös Medical Research Center Oulun MRC Oulun ja Biocenter Oulun BCO tutkimusryhmiin. MRC Oulu on sairaanhoitopiirin ja yliopiston yhteinen ja molempien rahoittama tutkimuskeskus. Biopankki Borealis on osa sairaalassa tehtävää tutkimustoimintaa.

Väestötutkimuksen infrastruktuuriyksikkö hallinnoi tiedekunnassa kerättyjä laajoja väestötutkimuksen aineistoja.

Lääketieteellinen tiedekunta on tunnettu mm. syntymäkohortti- ja ympäristöterveystutkimuksesta sekä sydän- ja verisuonitautien ja lastentautien tutkimuksesta. Vahvoja ja nousevia tutkimusaloja ovat mm. translationaalinen tutkimus, kuvantamisen ja lääketieteellisen fysiikan tutkimus sekä ICT:n mahdollistama yksilökeskeinen terveydenhuolto ja innovaatiolähtöinen tutkimus. Uusia mahdollisuuksia tulevaisuuden kehityssuunnille ja -poluille terveyden ja hyvinvoinnin alalla luo Centre for Health and Technology (CHT), joka mm. koordinoi OuluHealth-ekosysteemin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Oulun lääketieteellisellä tutkimuksella on vahva yhteiskunnallinen merkitys ja ulottuvuus.

MRC Oulu

MRC Oulu on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun yliopiston strateginen yhteistyöorganisaatio, joka edistää korkeatasoisen, kliinisen tutkimuksen tekemistä ja alan kansainvälistymistä sekä tehostaa lääketieteellisen tutkimuksen hyödyntämistä ja

Opiskelemaan lääketieteelliseen tiedekuntaan

Lääketieteellisestä tiedekunnasta valmistuu terveydenhuollon asiantuntijoita vaativiin kansallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin. Opiskelu tiedekunnan korkeatasoisessa ja monialaisessa oppimis- ja tiedeyhteisössä on antoisaa ja haastavaa, ja opiskelija pääsee halutessaan jo peruskoulutusvaiheessa tekemään tutkimusta.

Lääketieteelliseen tiedekuntaan valitaan vuosittain noin 270 uutta opiskelijaa, jotka valmistuvat lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaateiksi sekä terveystieteiden kandidaateiksi ja maistereiksi. Lisäksi tiedekunta vastaa tieteellisestä ja ammatillisesta jatkokoulutuksesta, josta valmistuu hammaslääketieteen, lääketieteen, terveystieteiden ja filosofian tohtoreita sekä erikoislääkäreitä ja -hammaslääkäreitä.