Oulun Autoalan Kehittämishanke - AutoOsaLiike

AutoOsaLiike on tutkimusorganisaatioiden ja yrityselämän yhteinen hanke Oulun seudun autoalan kehittämiseksi ja alueella esiintyvän jakohihnaongelman ratkaisemiseksi. Autotekniikan ala elää suuren murroksen aikaa ja yliopistotasoisen tutkimuksen tarve on tämän vuoksi entistä tärkeämpää. Osaamistason ja pohjoisen ulottuvuuden vuoksi Oulun seudulla on mahdollisuus nostaa rooliaan sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla autotekniikan alan osaamisessa ja tutkimuksessa.

Tavoitteena on, että autoteollisuuden kiinnostus alueen osaamista kohtaan kasvaa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Hanke on saanut EAKR-rahoituksen Pohjois-Pohjanmaan liitolta ja sitä koordinoi Oulun yliopiston Auto- ja työkonetekniikan tutkimusryhmä.

 

Hankeaika- ja koodi: 2019-2022, A74591 + A74639
Hankkeen virallinen nimi: Autoalan arktisen osaamiskeskittymän vahvistaminen Oulun seudulla ja liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen alueella – tapaustutkimus jakohihna
Yhteystiedot: Hankkeen projektipäällikkö
Jonne Untinen, Auto- ja työkonetekniikka, Oulun yliopisto

 

 

 

Last updated: 10.6.2020