Materiaali- ja konetekniikka

Materiaali- ja konetekniikan tutkimusyksikön painopiste on terästen valmistus, ominaisuudet ja sovellukset.

Materiaali- ja konetekniikka sisältää neljä erillistä opintosuuntaa: auto- ja työkonetekniikka, koneensuunnittelu, materiaalitekniikka ja tuotantotekniikka. Myös tutkimus on painottunut vastaavasti neljälle eri painoalueelle mutta kuitenkin niin, että yhteisenä tekijänä on uudet lujat teräkset sekä niiden valmistus, käyttö ja hyödyntäminen koneissa, kulkuneuvoissa sekä erilaisissa rakenneratkaisuissa.

Väitökset

Opiskelu

Materiaalitekniikan opintosuunta kouluttaa osaajia niin metallien jalostuksen kuin metallituote- ja elektroniikkateollisuuden tarpeisiin. Materiaalitekniikan diplomi-insinöörien toimenkuva on laaja lähtien materiaalien kehittämisestä niiden käyttöön ja valmistukseen. Tuotantotekniikan diplomi-insinöörit ovat avainasemassa eri teollisuusalojen tuotantolinjojen suunnittelussa, ohjauksessa sekä käytössä. Koneensuunnittelun opintosuunnalla syvennytään mm. koneiden suunnitteluun, tuotekehitykseen ja koneiden konstruktiotekniikkaan. Auto- ja työkonetekniikassa painotetaan raskaan kuljetuskaluston sekä erilaisten nykypäivän työkoneiden suunnittelua, tuotekehitystä ja kontruktiotekniikkaa. Kaikkien näiden opintosuuntien laaja-alainen koulutus mahdollistaa hyvin monenlaiset työtehtävät.Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat (muutamia poikkeuksia lukuunottamatta) etunimi.sukunimi @ oulu.fi

Henkilökunnan puhelinnumerot löytyvät yliopiston yhteisestä puhelinluettelosta.