Edustustoharjoittelu

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat voivat hakea harjoittelutukea Suomen edustustoissa tapahtuvaan harjoitteluun. Tuki myönnetään ehdollisesti eli tuki myönnetään kun opiskelija saa harjoittelupaikan edustustosta. Tukea myönnetään niin kauan kuin sitä riittää.

Edustustoharjoittelun tuki on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka harjoittelevat Suomen ulkomaan edustustoissa. Edustustoharjoittelun tuki on 1800 €/opiskelija. Tukea ei makseta suoraan opiskelijalle, vaan edustusto maksaa harjoittelijalle työsopimuksen mukaisen palkan ja laskuttaa yliopistoa tuen verran.

Edustustotuen saamisen edellytykset ovat:

  1. harjoittelu kestää vähintään 3 kk,
  2. harjoittelijan palkka on vähintään 1236 €/kk (vuonna 2020, Kela),
  3. harjoittelu on osa opintoja (eli on sisällöllisesti oman koulutusohjelman hyväksymä),
  4. opiskelija on läsnä oleva yliopistossa harjoittelun aikana,
  5. opiskelija on suorittanut maisterin tutkintoon kuuluvan alemman korkeakoulututkinnon tai tutkintoonsa kuuluvia opintoja väh. 180 opintopistettä*,
  6. opiskelija ei saa harjoittelulleen muuta rahallista tukea yliopistolta ja
  7. opiskelija ei ole aikaisemmin suorittanut yliopiston tuella harjoittelua (ei koske Erasmus-ohjelmassa suoritettuja harjoitteluja).

* Mikäli opiskelija on saanut harjoittelupaikan edustustosta ilman yliopiston myöntämää harjoittelutukea mutta ei täytä ehtoa 5, voidaan ehdosta joustaa harkinnanvaraisesti.

Harjoittelun jälkeen opiskelijan tulee raportoida harjoittelusta SoleMoveen ja hyväksilukea harjoittelu opintoihinsa 1 kk sisällä harjoittelun päättymisestä.

Hakeminen:

Hakemus liitteineen täytetään SoleMOVE järjestelmässä. Opiskelijan tulee SoleMove –hakemuksen Exchange Study Information – välilehdellä ilmoittaa kaikki ne edustustot joihin hakee tukea ja edustustojen hakuajat. Tuki myönnetään ehdollisena niihin edustustoihin jotka opiskelija on ilmoittanut SoleMovessa. Mikäli opiskelija ei saa harjoittelupaikkaa hakemistaan edustustoista, tuki palautuu takaisin yliopiston käyttöön.

Hakemuksen liitteet, jotka liitetään SoleMOVEen:

  • todistus harjoittelun hyväksilukemisesta opintoihin. Täytä lomake ja hae siihen omasta oppiaineesta allekirjoitus henkilöltä, joka hyväksyy harjoittelun opintoihisi. Mikäli haet harjoitteluun useisiin edustustoihin, sinun ei tarvitse toimittaa liittää jokaisesta edustustosta hyväksilukemistodistusta. Riittää siis yksi todistus jossa yhden edustuston tiedot.
  • opintosuoritusrekisteri (mikäli alempaa korkeakoulututkintoa ei ole suoritettu)

Hakuaika:  Tukea myönnetään 30.11.2020 asti, tai niin kauan kun tukea riittää. Tukea ei myönnetä jälkikäteen.

HUOM: Tukihakemuksia ei käsitellä 6.7 - 2.8.

Ulkoministeriön edustustoharjoittelusta informoiva sivusto

 

 

Viimeksi päivitetty: 5.6.2020