Lääketieteellisen alan kesäopinnot

Kesäopinnot suomeksi

 

091711A Kariologia I

Opintojakson laajuus (op): 2 op

Vastuuopettaja: Professori Vuokko Anttonen

Linkki ilmoittautumiseen: Ilmoittautuminen Weboodissa

Kohderyhmä: Hammaslääketieteen 2. lukuvuoden opiskelijat (DC4)

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): 2. vsk jälkeen

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): Suun terveyden tutkimusyksikkö

Lisätietoja: 3. vsk opintojen aloittamiselle vaaditaan kurssin hyväksytty suoritus

 

091601S Tutkielman ohjaussopimus

Opintojakson laajuus (op): 4 op

Vastuuopettaja: Tuomo Heikkinen

Linkki ilmoittautumiseen: Opiskelija hakee ohjaajaa hakulomakkeella (Optima)

Kohderyhmä: Hammaslääketieteen opiskelijat

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): Opiskelija sopii tutkimussuunnitelman tekemisestä ja kesän aikana annettavasta ohjauksesta ohjaajan kanssa.

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): HLL-tutkinnon loppuarvosanaoppiaineet

Lisätietoja: Opiskelija tekee ohjaussopimuksen tutkielman ohjaajan kanssa

 

091602S Syventävien opintojen tutkielma ja sen esittäminen

Opintojakson laajuus (op): 16 op

Vastuuopettaja: Tuomo Heikkinen

Linkki ilmoittautumiseen: Tutkielman esittämiseen ilmoittaudutaan palauttamalla ilmoittautumislomake (Optima)

Kohderyhmä: Hammaslääketieteen opiskelijat

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): Tutkielman ohjauksesta kesän aikana sovitaan erikseen ohjaajan kanssa.

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): HLL-tutkinnon loppuarvosanaoppiaineet

Lisätietoja:

 

090603S Syventävä kliininen harjoittelu

Opintojakson laajuus (op): 30 op

Vastuuopettaja: Raija Lähdesmäki

Linkki ilmoittautumiseen: Opiskelija palauttaa hakulomakkeen (Optima) Opintotiimiin. Opintokirjasta löytyy ohjeistus syventävän harjoittelun aloittamisoikeuteen.

Kohderyhmä: Hammaslääketieteen opiskelijat

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): 5. vsk opintojen jälkeen

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): Suun terveyden tutkimusyksikkö / sopimusterveyskeskus Suomessa

Lisätietoja: http://tkharjoittelu.hammaslaakariliitto.fi/

 

044001S Harjoittelu

Opintojakson laajuus (op): 3-24 op

Vastuuopettaja: Petri Kulmala

Linkki ilmoittautumiseen: Weboodi

Kohderyhmä: Lääketieteen tutkinto-ohjelman opiskelijat 1-6 lkv.

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): 13.5. – 11.8.2019

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): Lääketieteellinen tiedekunta

Lisätietoja: https://www.oulu.fi/ltk/node/2118

 

 

Summer Studies in English

 

091711A Cariology I

ECTS credits: 2 ECTS credits

Person responsible: Professor Vuokko Anttonen

Link to the registration: Registration in Weboodi

Target group: after 2nd year of dental curriculum

Schedule (starting and ending dates): 

Implementor (e.g. Faculty or Research Unit): Research Unit of Oral Health Sciences

Additional information: Accepted examination is required to proceed to hands on course in semester 5 (DC5)

 

091601S Study plan

ECTS credits: 4 ECTS credits

Person responsible: Tuomo Heikkinen

Link to the registration: Student applies supervisor by filling in the application form (Optima)

Target group: Students in Dentistry

Schedule (starting and ending dates): Student agrees the timetable for writing the study plan with the supervisor.

Implementor (e.g. Faculty or Research Unit): Research Unit of Oral Health Sciences

Additional information: Student makes an agreement with the supervisor

 

091602S Thesis

ECTS credits: 16 ECTS credits

Person responsible: Tuomo Heikkinen

Link to the registration: Registration for presenting thesis by filling in the application form (Optima)

Target group: Students in Dentistry

Schedule (starting and ending dates): Student agrees the schedule of thesis with the supervisor.

Implementor (e.g. Faculty or Research Unit): Research Unit of Oral Health Sciences

Additional information: Independent scientific writing in co-operation with the supervisor.

 

090603S Advanced Practical Training

ECTS credits: 30 ECTS credits

Person responsible: Raija Lähdesmäki

Link to the registration: Registration for the course by filling in the application form (Optima). The Study-book contains the information of the study rights.

Target group: Students in Dentistry

Schedule (starting and ending dates):  6th year of the curriculum

Implementor (e.g. Faculty or Research Unit): Research Unit of Oral Health Sciences / Health Centers in Finland with contract

Additional information: http://tkharjoittelu.hammaslaakariliitto.fi/

 

044001S Practical Training

ECTS credits: 3-24 op

Person responsible: Petri Kulmala

Link to the registration: WebOodi

Target group: Medical students

Schedule (starting and ending dates): 13.5. – 11.8.2019

Implementor (e.g. Faculty or Research Unit): Faculty of Medicine

Additional information: https://www.oulu.fi/ltk/node/2118

 

Lisätietoja tämän alan kesäopinnoista, Additional Information for this Summer School

Yhteystiedot/ Service Desk: study.medicine@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 26.4.2019