Tentit

Oulun yliopistossa on käytössä seuraavat tenttikäytännöt: opintojakson aikana toteutettava tentti, sähköinen tentti, etävalvottu etätentti sekä Moodle-tentti. Näiden lisäksi opiskelija voi tietyin perustein hakea yksilöllisiä opetusjärjestelyjä opintojensa suorittamiseen ja arviointiin.