Tutkintolautakunta

Tutkintolautakunta käsittelee opiskelijavalintoja, opintosuorituksia, lukuvuosimaksuja ja aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukuja koskevat oikaisupyynnöt (Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö 24 § ja 27 §).

Kokousmenettely ja päätöksenteko

Tutkintolautakunta kokoontuu tarvittaessa (heinäkuussa ei kokouksia). Tutkintolautakunta käynnistää asian käsittelyn viivytyksettä. Opintosuorituksiin ja hyväksilukuihin liittyvissä oikaisupyynnöissä tutkintolautakunta käsittelee asian kiireellisenä. Opiskelijavalintaan liittyvät oikaisupyynnöt käsitellään tutkintolautakunnassa kohtuullisen käsittelyajan puitteissa.

Tutkintolautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet tutkintolautakunnan jäsenistä on paikalla.Tutkintolautakunnan päätökset allekirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja sihteeri.

Tiedustelut voi osoittaa tutkintolautakunnan sihteerille tai puheenjohtajalle.

Kokoonpano

Yliopiston rehtori on asettanut yliopistolain 27 § ja Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön 4 § mukaisen tutkintolautakunnan 6.9.2011 alkaen.

Rehtorin päätöksellä 19.12.2017 (päivitetty 28.5.2020)  Oulun yliopiston tutkintolautakunnan kokoonpano on seuraavanlainen 31.12.2021 saakka:

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

puheenjohtaja professori Keijo Ruotsalainen, TST

professori Kerttu Huttunen, HuTK

varapuheenjohtaja professori Maria Kääriäinen, LTK

yliopisto-opettaja Matti Kangaspuoskari, TTK

yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen, HuTK

yliopistonlehtori Maarit Siromaa, KTK

yliopistonlehtori Tapio Tenhu, KTK

yliopistonlehtori Essi Vuopala, HuTK

yliopistonlehtori Kari Myllylä, LuTK

akatemiatutkija Minna Patanen, LuTK

yliopisto-opettaja Markku Pulkkinen, OyKKK

yliopisto-opettaja Juha Huikari, OyKKK

koulutussuunnittelija Sanna Ahonen, koulutuspalvelut

koulutussuunnittelija Kaisa Loukusa, koulutuspalvelut

koordinaattori Heli Ruotsalainen

koordinaattori Niina Timosaari

opiskelijajäsen Annakaisa Tikkinen

opiskelijajäsen Miriam Putula

Tutkintolautakunnan sihteeri on suunnittelija Jukka Maamäki koulutuspalveluista varahenkilönään yliopisto-opettaja Tanja Kähkönen.

Viimeksi päivitetty: 9.6.2020