Pajan tarjoamat palvelut

Paja tarjoaa monipuolisia palveluja tutkimuksen tueksi. Myös yliopiston ulkopuoliset työt kuuluvat pajan toimenkuvaan. Monipuolisen ja vaihtelevan tilauskannan vuoksi kaikkia mahdollisia palveluja ei pystytä listaaman ja pajalla on mahdollista teettää myös muita töitä mahdollisuuksien mukaan. Ole yhteydessä, mikäli olet kiinnostunut pajan tarjoamista palveluista.

paja@oulu.fi

Kasper Hahtonen, kasper.hahtonen@oulu.fi 050 4698351

 

Laitteiden suunnittelu, valmistus ja sen tuki

Pajalla voidaan suunnitella, kehittää ja valmistaa tutkimuksissa tarvittavia laitteita. Tukea tarjotaan jo alkuvaiheen ideoinnista aina laitteen valmistukseen ja ylläpitoon asti. Luonnoksista voidaan tehdä tarvittavat valmistuspiirustukset ja samalla tarkastaa ja muokata tuotetta helpommin valmistettavaksi ja käytettäväksi. Pajan henkilökunta on valmistanut useita erilaisia tuotteita, jonka myötä karttunut kokemus on suureksi hyödyksi uusia laitteita suunniteltaessa ja valmistettaessa. Suunnittelussa hyödynnetään nykyaikaisia CAD/CAM/CAE-ohjelmistoja.

Valmistuksessa voidaan käyttää kaikkia pajan tarjoamia palveluja. Lisäksi pajalla on tietoa muualta ostettavista palveluista, mikäli pajan tarjoamat palvelut eivät riitä.

Koneistus

Pajalla voidaan valmistaa koneistamalla yksittäisiä tai pieniä sarjoja kappaleita tai kokonaisuuksia metalleista ja muoveista. Käytössä on 3-4 akselisia CNC-koneita sekä useita manuaalikoneita.

Hitsaus

Pajalla voidaan hitsata ja juottaa eri metalleja. Käytössä on MIG/MAG-, TIG-, kaasu- puikko- ja pistehitsaus. Käytössä on myös Motman-hitsausrobotti MIG-hitsauksella varustettuna. Hitsausta varten käytössä on savukaasuimureilla varustettu tulityötila.

Leikkaus

Paja tarjoaa mahdollisuuden leikkauttaa eri materiaaleja monipuolisiin muotoihin. Käytössä ovat myös perinteiset katkaisu- ja vannesahat metallien ja muovien leikkaamiseen.

Vesileikkaus

 • Pöydän koko 3000 x 1500 mm
 • Leikkauspaksuus teräksessä jopa 100 mm
 • Lähes kaikki materiaalit (metallit, muovit, keraamit, kivi…)
 • Leikattava materiaali ei lämpene leikkauksessa
 • Kaarevien muotojen leikkaus mahdollista

Laserleikkaus

 • Pöydän koko 1200 x 1200 mm
 • Materiaalit: teräksen eri laadut
 • Paksuus 1,2 mm asti
 • Kaarevien muotojen leikkaus mahdollista

Levyleikkuri

 • Suorat leikkaukset
 • Pituus 3000 mm
 • Paksuudet 12 mm teräs ja 6 mm ruostumaton teräs
 • Ei ultralujia tai hauraita materiaaleja

Tasohionta

Pajalla voidaan hioa magneettisia tasopintaisia kappaleita. Suurin hiottavan kappaleen koko on 550 x 300 mm. Hionnalla saavutetaan hyvä pinnanlaatu ja pintojen samansuuntaisuus. 

Ohutlevytyöt

Ohutlevytuotteita voidaan suunnitella ja valmistaa pajalla. Edellisien palvelujen lisäksi ohutlevytuotetta voidaan taivuttaa manuaalisesti tai NC-ohjatusti.

 • Metallien taivutus käsikanttikoneella 2 mm asti ja 2000 mm pituuteen.
 • Paksummille materiaaleille 981 kN puristava NC-ohjattu särmäyspuristin. Maksimi pituus 3000 mm.

Mittaus

Pajalta löytyvät yleisimmät mikrometrit, joilla voidaan mitata esim. paksuuksia, halkaisijoita, reikiä, yms. 0,01 mm tarkkuudella.

Lisäksi kappaleita voidaan mitata 3D-koordinaattimittakoneella. Koneen mitta-alueen koko on 700 x 800 x 500 mm ja kone pystyy mittaamaan 0,002 mm tarkkuudella. Kone soveltuu yksittäiskappaleiden ja sarjojen mittaamiseen.

Hienomekaniikka, optiikka ja antennit

Pajalla on paljon kokemusta hienomekaniikasta, joka liittyy optiikkaan, elektroniikkaan, radiotekniikkaan, antennitekniikkaan yms. Paja valmistetaan edellä mainittuihin asioihin liittyviä osia ja kokonaisuuksia. Saatavilla on myös suunnittelun tukea hienomekaniikkaan ja optomekaniikan tarkkoihin säätöihin liittyen.

Piirilevyjen valmistus

Pajalla on mahdollisuus valmistaa piirilevyjä. Piirilevyvalmistuslinjastolla valmistetaan yleensä 2- tai 4-kerroslevyjä asiakkaan tarpeiden mukaan. Linjasto kykenee tekemään 1-8 -kerroksisia levyjä. Levyt ovat läpikuparoituja ja niihin voidaan lisätä juotteenestopinnoite ja kemiallinen pintakäsittely. Levynvalmistus mahdollistaa nopean prototypoinnin ja lyhyet vasteajat elektroniikan tuotekehitykseen ja tutkimukseen. Saatavilla on myös levynvalmistukseen ja materiaaleihin liittyvää tukea.

Laitehuollot, korjaukset ja asennukset

Paja tarjoaa laitteiden huoltoa, korjausta ja asennusta yliopiston alueella. Pajalta löytyvät yleisimmät käsi- ja sähkötyökalut, joilla töitä voidaan tehdä. Erikoistyökaluja voidaan valmistaa tarvittaessa. Kokemusta löytyy automaatiosta, putkistojen muutoksista, eri laitteiden yhdistelystä, laakereiden vaihdosta yms.

Näytevalmistus

Pajalla voidaan valmistaa tutkimusnäytteitä eri materiaaleista. Yleisimmin valmistetut näytteet ovat veto- tai iskusauvoja, joiden materiaaliominaisuuksia tutkitaan edelleen materiaalitekniikan laboratoriossa. Myös muiden kuin metallisten näytteiden valmistus on mahdollista. Esimerkiksi vesileikkurilla voidaan leikata näytteitä kovistakin materiaaleista kuten kivestä. Lisäksi pajalla voidaan valmistaa laitteita, joilla näytteiden valmistus on mahdollista.

Opetuksen tuki

Pajan koneilla ja tiloissa suoritetaan eri kurssien harjoitustöitä. Töissä opiskelijat pääsevät tutustumaan ja/tai käyttämään pajan koneita ja samalla oppimaan kurssin asioita.

Tuotantotekniikan kurssien sisältämät asiat:

 • Koneistus
 • Levytuotteen valmistus
 • Vesi- ja laserleikkaus
 • Kokoonpano
 • Robotiikka ja CNC-harjoitukset

Elektroniikan piirit ja järjestelmät

 • Piirilevyn valmistus

Kurssien lisäksi pajalla valmistetaan opetuksessa tarvittavia laitteita sekä huolletaan opetuslaboratorioiden laitekantaa.

Formula Student -toiminnan tuki

Paja tukee Formula Student Oulun (FSO) toimintaa tarjoamalla mahdollisuuden formula student -auton valmistukseen. FSO:n jäsenet pääsevät käyttämään pajan koneita valvonnan alla. Auton valmistusta ja suunnittelua yhdistetään opiskeluun kurssien harjoitustöiden avulla. Paja tukee myös auton suunnittelua, jolloin valmistusta saadaan tehostettua. Samalla opiskelijat oppivat suunnittelua valmistuksen näkökulmaista. FSO:ssa on jäseniä useista eri tiedekunnista ja tutkimusyksiköistä konetekniikasta taloustieteisiin asti.

Fab Lab tuki

Paja tukee Fab Lab:n toimintaa sellaisissa asioissa, joissa tarvitaan järeämpiä tai isompia koneita. Pajalla ei kuitenkaan pääse työskentelemään samoin kuin Fab Lab:ssä, vaan henkilökunta suorittaa pajalla tehtävät työt. Pajalta saa myös tietoa ja opastusta töiden suunnittelusta ja valmistettavuudesta. Fab Lab sivut

Viimeksi päivitetty: 28.5.2020