Konetekniikka

Konetekniikan diplomi-insinöörinä tunnet erilaisten laitteiden, rakenteiden ja koneiden ominaispiirteet sekä niille asetetut vaatimukset. Opit suunnittelemaan ja kehittämään laitteiden toimintaa ja luotettavuutta digitaalisia työkaluja hyödyntäen.
Kahden ihmisen kädet käsittelevät koneen rakennetta pöydällä.

Konetekniikan maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

15

Tutkintonimike

Diplomi-insinööri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024

Tutustu alaan

Opiskele konetekniikkaa Oulussa

  • Kuusi erityyppistä erikoistumisalaa: auto- ja työkonetekniikka, koneensuunnittelu, materiaalitekniikka, mekatroniikka ja konediagnostiikka, teknillinen mekaniikka ja tuotantotekniikka.
  • Voit joko syventää aiempaa osaamistasi tai valita itsellesi uuden opintosuunnan, johon erikoistua.
  • Diplomi-insinöörinä sinulla on erinomaiset työllistymismahdollisuudet kansainvälisissä yrityksissä.
  • Monipuolinen opiskeluympäristö, johon kuuluvat uudenlaiset ohjelmointityökalut ja 3D-tulostimet sekä maailman toiseksi ainoa Super FabLab.
  • Pääset osaksi vahvaa ja yhteisöllistä teekkarikulttuuria ja voit verkostoitua muiden alojen opiskelijoiden kanssa.

Oulun yliopiston monitieteinen koulutustarjonta ja vahva tekniikan alojen edustus vaikuttavat osaltaan siihen, että Oulun konetekniikan opiskelijat työllistyvät erittäin hyvin ja kykenevät vastaamaan muuttuvan maailman haasteisiin.

Koneinsinööri luo turvallisempaa, terveellisempää ja mielekkäämpää elinympäristöä ihmisille. Kehityt ammattilaiseksi, joka tuntee erilaisten laitteiden, rakenteiden ja koneiden ominaispiirteet sekä niille asetetut vaatimukset. Opit myös suunnittelemaan ja kehittämään laitteiden toimintaa ja luotettavuutta.

Konetekniikan osaaja yhdistää teknisissä ratkaisuissaan eri tekniikan osa-alueet toimiviksi tuotteiksi ja voi hyödyntää koneteknistä perusosaamistaan kaikilla tekniikan soveltamisalueilla.

Digitalisaatio korostuu kursseilla, joissa opiskellaan koneiden tietotekniikkaa, anturitekniikkaa ja koneautomaatiota. Opit lisäksi käyttämään uudenaikaisia 3D-tulostuslaitteita, robotiikkaa sekä laser- ja vesileikkaustyöstökoneita.

Monipuoliset työllistymismahdollisuudet

Tulevaisuudessa koneet ja laitteet automatisoituvat yhä enemmän, mikä takaa sinulle konetekniikan ammattilaisena hyvät mahdollisuudet työllistyä.

Konetekniikan diplomi-insinööri toimii useimmiten metalli-, prosessi- tai elektroniikkateollisuuden yrityksissä tai tutkimuslaitoksissa.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

  • tutkimusjohtaja
  • tuotekehityspäällikkö
  • tuotantojohtaja
  • suunnittelupäällikkö
  • konepajajohtaja.

Tutustu konetekniikan opintosisältöihin

Löydät konetekniikan tutkinto-ohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.