Kemiallinen prosessitekniikka

Kemiallisen prosessitekniikan tutkimusyksikkö (CPE) yhdistää tutkimuksessaan kemiallisen prosessitekniikan ja bioprosessitekniikan menetelmiä. Biomassan käsittelytekniikat, ja etenkin teknologiset aukot lignoselluloosan kestävässä hyödyntämisessä esimerkiksi biopolttoaineiksi ja -kemikaaleiksi, ovat CPE:n tutkimuksessa tärkeitä tutkimusta inspiroivia lähtökohtia. CPE:n spesifiset tutkimusalueet ovat biomassan kemiallinen ja biokemiallinen käsittely, uudet tuotteet ja prosessit teollisuuden vesienkäsittelyyn ja tuotteiden talteenotto- ja erotusprosessien synteesi- ja arviointimenetelmät. Näiden tutkimusalueiden yhdistäminen tekee meille mahdolliseksi ylittää teknologiset aukot lignoselluloosan hyödyntämisessä biotuotteiksi.