Teollisuusvesitutkimusryhmä

Teollisuusvesitutkimusryhmän tavoitteena on parantaa veden ja jäteveden käsittelyprosessien suorituskykyä veden laadun, resurssien talteenoton ja ympäristöystävällisyyden kannalta.

Tutkimusryhmän tiedot

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Tutkimusryhmän kuvaus

Teollisuusvesitutkimusryhmä on osa Oulun yliopiston Kemiallisen prosessitekniikan tutkimusyksikköä. Ryhmän toiminta keskittyy uusien kestävien vedenkäsittelymateriaalien ja prosessien kehittämiseen sekä olemassa olevien teknologioiden optimointiin. Pyrimme tunnistamaan ja selittämään syvällisesti vedenpuhdistusmekanismit. Tutkimuksen painopistealueita ovat mm.

  • Biosorbenttien ja biokoagulanttien kehitys: olemme kehittäneet useita biosorbentteja anionisten epäpuhtauksien poistamiseen vedestä kemiallisesti modifioimalla sahanpuru-, turve- ja kuorimateriaaleja. Lisäksi kehitämme uusia biokoagulantteja, erityisesti tanniiniraaka-aineita käyttäen.
  • Arvokkaiden komponenttien talteenotto teollisuuden jätevesistä: Tavoitteenamme on kehittää tehokkaita sorptioon perustuvia menetelmiä metallien ja ravinteiden talteenottoon teollisuusvesistä ja samalla ratkaista näihin komponentteihin liittyviä ympäristöongelmia. Olemme erikoistuneet erityisesti vanadiinin ja typen talteenottoon kaivosvesistä. Lisäksi kehitämme prosessia metallien talteenottoon ja sulfaatin poistoon kylmistä kaivosjätevesistä, jossa hyödynnetään kylmää sietäviä sulfaattia pelkistäviä bakteereita.
  • Pysyvien orgaanisten epäpuhtauksien poisto ja hajottaminen: kehitämme yhdistettyä konsentrointi-hajotusmenetelmää (sorptio-UV/sulfiitti) per- ja polyfluorialkyyliaineiden (PFAS) poistamiseksi saastuneista vesistä. Tutkimme myös lääkeaineiden katalyyttistä hajottamista.

Menneet projektit