PAL - Nuorten elintapojen profilointi

Projektin kuvaus

Tutkimushankkeen tarkoituksena on selvittää 16 –vuotiaiden nuorten elintapaprofiileja, ennustavia tekijöitä ja niiden yhteyttä aikuisiän fyysiseen aktiivisuuteen ja teknologian viihdekäyttöön. 

Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa terveysriskissä olevien nuorten tunnistamiseen, jotta nuorten räätälöidyn terveysvalmennuksen kehittäminen mm. kouluissa ja kouluterveydenhuollossa olisi mahdollista.

Avainsanat: #terveyden edistäminen #elintavat #fyysinen aktiivisuus #digipelaaminen #nuoret #profilointi #digitalisaatio #lääke- ja terveystieteet #hoitotiede
 

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteistyökumppanit

Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1986