Vesi- ja ympäristötekniikka

Teemme korkealaatuista tutkimusta keskittyen veden ja maaperän ympäristötekniikkaan. Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. kansainväliset toimijat, Suomen ympäristöviranomaiset, teollisuus ja loppukäyttäjät. Tavoitteenamme on tuottaa diplomi-insinöörejä ja tekniikan tohtoreita, joilla on vahva tietämys ilmiöstä ja teorioista liittyen  vesivaroihin, veden ja jäteveden käsittelyprosesseihin, geotekniikkaan, jne. Tutkimus tarjoaa myös käytännön ratkaisuja ympäristöongelmiin, jotka liittyvät pohjoisiin pintavesiin, pohjavesiin, maankäyttöön, jätehuoltoon, vesihuoltoon sekä jäteveden käsittelyyn. Maisterikoulutusohjelma tuottaa vuosittain noin 15 ympäristöinsinööriä. Henkilökuntaamme on noin 30 henkilöä. Enemmän lisätietoja tutkimusryhmämme ajankohtaisesta toiminnasta löytyy englanninkielisellä sivustollamme.  

30.8.2012

Hae opiskelijaksi

30.8.2012

Opiskelu

30.8.2012

Yhteistyö