Vesi-, energia- ja ympäristötekniikka

Teemme korkealaatuista tutkimusta keskittyen veden ja energian ympäristötekniikkaan. Ilmastonmuutos ja energiamurros ovat haasteita, joihin tutkimuksemme hakee kestäviä ratkaisuja. Tutkimus kattaa hydrologiset prosessitutkimukset valuma-alueilla, vedenlaatuasiat ja mikrobiologiset tutkimukset vesienkäsittelyn ja -suojelun tarpeisiin. Yksikkö integroi vesi-maa-energiavarojen systeemitason tutkimuksen, mallinnuksen ja kestävyysarvioinnin. Yhdyskunnissa haemme turvallisia ja kestäviä ratkaisuja vesi-, jäte- ja energiahuoltoon.
Jokimaisema, jonka yllä menee sähkölinja

Tutkimus

Yksikössä tehtävästä tutkimuksesta vastaavat tutkimusryhmät. Alla olevat linkit vievät ryhmien omille sivuille, joilla kerrotaan tarkemmin kussakin ryhmässä tehtävästä tutkimuksesta.