Hammaslääketiede

Hammaslääketiede, Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma, hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 v)
 

 • Suomen edistyksellisimmät opetustilat

 • Akateeminen käsityöläisammatti, jonka laadun varmistaa harjoittelu eri-ikäisten potilaiden kanssa

 • Arvostettu ammatti, varma työpaikka ja korkea tulotaso

Lue lisää ja hae

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmasta valmistuu hammaslääketieteen lisensiaatteja, jotka osaavat ajanmukaiset hoitovaihtoehdot suun terveyden saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Valmistuneet hammaslääkärit osaavat ohjata suun terveyden yksiköissä toimivaa tiimiään ja edistää suun terveyttä laaja-alaisesti lasten, vanhusten ja erityisryhmien parissa.

Opintojen alkuun kuuluu yleisen lääketieteen kursseja muun muassa anatomiasta ja fysiologiasta. Heti ensimmäisestä lukuvuodesta alkaen on myös hammaslääketieteen opintoja. Hammaslääkärin tekemiä toimenpiteitä harjoitellaan uudessa 3D-teknologiaa hyödyntävässä Simulaatiolaboratoriossa. Varsinainen työharjoittelu tapahtuu Oulun kaupungin Opetushammashoitolassa kolmannesta viidenteen opintovuoteen teoriaopintojen ohella. Opinnot päättää puolen vuoden harjoittelu terveyskeskuksen Hammashuollossa.

Opetus perustuu viimeisimpään tutkimustietoon ja opintojen aikana on mahdollista osallistua tutkimusryhmien toimintaan valitsemallaan osa-alueella osana opintoja. Käytännönläheinen opiskelu kokeneen opetushenkilöstön tuella antaa erinomaiset valmiudet työskennellä suun terveydenhuollon eri sektoreilla.

Hammaslääkäri tekee töitä käsillään ja käyttää akateemisessa koulutuksessa saamaansa laajaa lääketieteellistä tietopohjaa potilaansa parhaaksi. Työ on ihmisläheistä ja palkitsevaa, sillä työn tulos on konkreettisesti näkyvää. Hammaslääkäri voi työskennellä perusterveydenhuollossa suun terveyden hoitotiimissä, erityistason sairaanhoidossa, terveydenhuollon hallinnossa sekä tutkijana ja opetustyössä jatko-opintojen jälkeen.

Kahden työvuoden jälkeen hammaslääkäri voi halutessaan hakeutua kliiniseen jatkokoulutukseen suu- ja leukakirurgian, oikomishoidon, suun terveydenhuollon ja eri kliinisten alojen erikoishammaslääkäriksi. Tieteellinen jatkokoulutus johtaa hammaslääketieteen tohtorin tutkintoon.

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • hammaslääkäri
 • erikoishammaslääkäri
 • hammaslääketieteen tohtori
 • suun terveydenhuollon johtaja
 • tutkija

Suositeltavia lukioaineita ovat:

 • matematiikka
 • biologia
 • kemia
 • fysiikka