Haluan opiskella historiaa ja tieteiden ja aatteiden historiaa

Historia ja tieteiden ja aatteiden historia

Historia ja tieteiden ja aatteiden historia, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 

Maailma muuttuu, kun globalisaatio, ilmastonmuutos ja digitalisaatio ravistelevat yhteiskuntaa. Ymmärtääkseen muutosta, on tärkeää ymmärtää myös menneisyyttä. Historian sekä tieteiden ja aatteiden historian ammattilaisena opit hahmottamaan inhimillisen kulttuurin, yhteiskunnan ja ympäristön vaikutuksia sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti.

  • Kaksi pääainevaihtoehtoa: historia tai tieteiden ja aatteiden historia. Jälkimmäistä voi opiskella ainoastaan Oulun yliopistossa.
  • Saat laajan tietämyksen historiasta, yhteiskunnasta ja sen kehityksestä.
  • Opit monipuolisia työelämävalmiuksia opettajan, tietohallinnon ja kulttuurialan tehtäviä varten.

Yksityisestä yleiseen – kasva monipuoliseksi asiantuntijaksi

Historian ja tieteiden ja aatteiden historian ammattilainen osaa analysoida kriittisesti yhtäältä erittäin paikallisia aiheita ja toisaalta nähdä yhteyksiä eri asioiden välillä huomattavan laajassa perspektiivissä.

Vankka käsitys yhteiskunnasta

Historian asiantuntijana sinulle muodostuu erityisen vankka käsitys yhteiskunnan kehityksestä. Samalla pätevöidyt analysoimaan ja tuottamaan tietoa sekä arvioimaan historiasta esitettyjä tulkintoja ja ajankohtaisia kysymyksiä kriittisesti. 

Ensimmäisen lukuvuoden keväällä voit valita pääaineeksesi historian tai tieteiden ja aatteiden historian.

Historiatieteissä tutkitaan ihmisen toimintaa ja ajattelua kokonaisuudessaan. Toisin sanoen historiatiede tutkii koko mennyttä maailmaa. Tutkimuksen painopisteitä ovat kulttuurinen ja kansainvälinen vuorovaikutus, ympäristö- ja terveyshistoria sekä arktinen ja pohjoinen historia.

Tieteiden ja aatteiden historian tutkimuksessa painottuvat lääketieteen ja ihmistieteiden historia. Vahvasti aatehistoriaan liittyviä tutkimuskohteita ovat puolestaan valistus ja sen perintö sekä poliittinen ajattelu konservatismista anarkismiin. Myös historianfilosofia ja historiakulttuuri ovat mielenkiinnon kohteena Oulussa. Niihin sisältyy myös tutkimus historian läsnäolosta arkipäivässämme ja uusissa medioissa.

 

 

43

aloituspaikkaa

 

289

eri työnimikettä

 

130 op

sivuaineopintoja ja muita valinnaisia opintoja

 

Tieteiden ja aatteiden historiaa vain Oulussa

Tieteiden ja aatteiden historian ammattilaisena osaamisesi on ainutlaatuista, koska  Suomessa tieteiden ja aatteiden historiaa voi opiskella pääaineena vain Oulussa. 

Historian tai tieteiden ja aatteiden historian asiantuntijana ammattitaitosi on laajasti kysyttyä, sillä muuttuvilla työmarkkinoilla on tärkeää osata omaksua uusia asioita ja ymmärtää, millaisiin suurempiin asiakokonaisuuksiin ne liittyvät. 

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

  • historioitsija
  • toimittaja
  • historian opettaja
  • informaatikko
  • tietokirjailija.

 

 

Kiinnostuitko historiasta ja tieteiden ja aatteiden historiasta?

Lue lisää ja hae Opintopolussa