Historia ja tieteiden ja aatteiden historia

Historia ja tieteiden ja aatteiden historia, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 

 • Kaksi pääainevaihtoehtoa: historia tai tieteiden ja aatteiden historia. Jälkimmäistä voi opiskella ainoastaan Oulun yliopistossa
 • Saat laajan tietämyksen historiasta, yhteiskunnasta ja sen kehityksestä
 • Opit monipuolisia työelämävalmiuksia opettajan, tietohallinnon ja kulttuurialan tehtäviä varten

Lue lisää ja hae

Historia-alan ammattilaisilla on vankka näkemys yhteiskunnasta ja sen kehityksestä. He pätevöityvät jo opintojensa aikana tiedon analysoinnin ja tuottamisen asiantuntijoiksi. Samalla he oppivat arvioimaan kriittisesti historiasta esitettyjä tulkintoja ja ajankohtaisia kysymyksiä.

Opiskelija voi valita pääaineekseen joko historian tai tieteiden ja aatteiden historian ensimmäisen lukuvuoden keväällä.

Historiatieteiden kohteena on ihmisen toiminta ja ajattelu – koko mennyt maailma. Oulun yliopiston historiantutkimuksen painoaloja ovat kulttuurinen ja kansainvälinen vuorovaikutus, ympäristö- ja terveyshistoria sekä arktinen ja pohjoinen historia.

Tieteiden ja aatteiden historian kohteena ovat tiede ja ihmisen ajattelu antiikista tähän päivään asti. Oulun yliopiston tiede- ja aatehistoriallisen tutkimuksen painoaloja ovat lääketieteen, psykiatrian ja psykologian historia, fysikaalisten tieteiden ja evoluutioteorioiden historia sekä 1600–1700-lukujen tieteelliset murrokset. Erityisesti aatehistoriallisia tutkimuskohteita ovat valistus ja sen perintö, utopia-ajattelu ja poliittinen ajattelu konservatismista anarkismiin. Suomessa tieteiden ja aatteiden historiaa (aiemmalta nimeltään aate- ja oppihistoriaa) voi opiskella pääaineena ainoastaan Oulun yliopistossa.

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • historioitsija
 • toimittaja
 • historian opettaja
 • informaatikko
 • tietokirjailija

Suositeltavia lukioaineita ovat:

 • historia
 • yhteiskuntaoppi
 • äidinkieli