Haluan opiskella kasvatustieteitä

Kasvatustieteet

Kasvatustieteet, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 

Mitä haasteita yhteiskunnallinen muutos asettaa ihmiselle? Miten ihminen voi itse vaikuttaa muutokseen? Nämä kysymykset ovat kasvatustieteen kannalta oleellisia.

Kasvatustiede tutkii sitä, miten kasvatuksen ja järjestelmällisen koulutuksen – varhaiskasvatuksesta yliopistokoulutukseen – avulla voidaan paitsi vaalia ja turvata yksilöiden ja yhteiskuntien hyvinvointia, myös suunnata yhteiskunnallista muutosta kohti alati kestävämpää ja inhimillisempaa tulevaisuutta.

  • Voit valita pääaineeksi joko kasvatustieteen tai kasvatuspsykologian.
  • Saat laaja-alaiset valmiudet kasvatusalan asiantuntijatehtäviin.
  • Perehdyt kasvatus- ja koulutusjärjestelmien kehitystrendeihin.

Miksi kasvatustieteitä Oulussa?

Tiedekunta tarjoaa monipuoliset sivuainemahdollisuudet, ja opiskelija voi valita tutkintoonsa sivuaineita myös koko yliopiston laajasta valikoimasta.

Teorian ja työtehtävien asiantuntijaksi

Kasvatustieteiden asiantuntijana kasvat monipuoliseksi kasvatusalan teorian ja työtehtävien asiantuntijaksi. Opit opetuksesta, oppimisesta, kouluttamisesta, kasvatuksesta ja koulutusorganisaatioiden toiminnasta.

Osana opintojasi perehdyt kasvatus- ja koulutusjärjestelmien kehitystrendeihin, koulutuksen suunnittelun perusteisiin ja eri työtehtäviin kasvatus- ja opetusalalla. Kandidaattivaiheessa voit valita pääaineeksesi kasvatustieteen tai kasvatuspsykologian.

 

32

aloituspaikkaa

 

2

pääainevaihtoehtoa: kasvatustieteet tai kasvatuspsykologia

 

466

eri työnimikkeitä


Kasvatustieteen yhteiskunnalliset ulottuvuudet tutuiksi

Tutkintoon kuuluu myös sivuaineopintoja sekä valinnaisia opintoja, joilla voit muokata asiantuntijuuttasi haluamaasi suuntaan. Sivuaineita voit valita myös yliopiston muiden tiedekuntien tarjonnasta ja siten suorittaa työmarkkinoilla vetovoimaisen tutkinnon.

Kasvatustieteen asiantuntijana opit näkemään kasvatuksen yhteydet yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Koulutus antaa sinulle valmiudet toimia kasvatusalan opetus-, tutkimus-, suunnittelu-, hallinto- ja kehitystehtävissä sekä ohjauksen ja neuvonnan tehtävissä.

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

  • koulutussuunnittelija
  • kouluttaja
  • suunnittelija
  • tutkija
  • henkilöstöasiantuntija

 

 

Kiinnostuitko kasvatustieteistä?

Lue lisää ja hae Opintopolussa