Kasvatustieteet

Kasvatustieteet, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 

 • Voit valita pääaineeksi joko kasvatustieteen tai kasvatuspsykologian
 • Saat valmiudet monenlaisiin kasvatusalan asiantuntijatehtäviin

 • Perehdyt kasvatus- ja koulutusjärjestelmien kehitystrendeihin

Lue lisää ja hae

Kasvatustieteiden koulutuksessa kandidaatin tutkinto on laaja-alainen kasvatusalan tutkimukseen, teoriasuuntauksiin ja työtehtäviin orientoiva perustutkinto, jonka sisällössä painottuvat opetuksen, oppimisen, koulutuksen, kasvatuksen ja sivistysprosessien teoreettinen tarkastelu sekä yhteydet koulutusorganisaatioiden toimintaan. Koulutuksessa perehdytään kasvatus- ja koulutusjärjestelmien kehitystrendeihin, koulutuksen suunnitteluun, konsultaation perusteisiin sekä työtehtäviin kasvatus- ja opetusalan organisaatioissa. Kandidaattivaiheen pääainevaihtoehdot ovat kasvatustiede ja kasvatuspsykologia.

Tutkinto sisältää:

 • kieli-, viestintä- ja orientoivia opintoja
 • kasvatustieteen tai kasvatuspsykologian pääaineopinnot
 • sivuaineopintoja
 • valinnaisia opintoja

Kandidaatintutkinnon suoritettuaan opiskelija siirtyy kasvatustieteen laaja-alaiseen maisteriohjelmaan, jonka suuntautumisvaihtoehdot ovat:

 • pedagogiset instituutiot ja asiantuntijuus
 • kasvatuspsykologia

Maisterivaiheen koulutus pohjautuu tutkimukseen, jonka keskeisiä alueita ovat lapsuuden ja varhaiskasvatuksen tutkimus, opettajuuden tutkimus, pedagogisen interaktion ja pedagogisten instituutioiden tutkimus, kasvatusaatteet ja traditiot, eri ikäkausiin ja työelämään liittyvät kasvatuspsykologiset kysymyset sekä konsultaatio- ja ohjausprosessit. Koulutus ohjaa tutkivaan ja kehittävään työotteeseen sekä näkemään kasvatuksen yhteydet yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Koulutus antaa valmiuksia kasvatusalan opetus-, tutkimus-, suunnittelu-, hallinto- ja kehitystehtäviin sekä ohjauksen ja neuvonnan tehtäviin.

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • koulutussuunnittelija
 • kouluttaja
 • suunnittelija
 • tutkija
 • henkilöstöasiantuntija

Suositeltavia lukioaineita ovat:

 • äidinkieli
 • psykologia
 • englanti
 • yhteiskuntaoppi