Kasvatustieteet

Kasvatustieteet, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 

Miten ihmisen käyttäytyminen ja oppiminen kehittyvät muuttuvassa maailmassa? Miten varmistetaan, että järjestelmällinen koulutus varhaiskasvatuksesta yliopistokoulutukseen takaa arvokkaaksi koetun elämän ja kykenee samalla pysymään ajassa? Tällaisten kysymysten äärellä ollaan kasvatustieteen opinnoissa.

 • Voit valita pääaineeksi joko kasvatustieteen tai kasvatuspsykologian.
 • Saat valmiudet monenlaisiin kasvatusalan asiantuntijatehtäviin.
 • Perehdyt kasvatus- ja koulutusjärjestelmien kehitystrendeihin.

Miksi kasvatustieteitä Oulussa?

Kasvatustieteiden tiedekunnassa on meneillään useita opettajankoulutuksen kehittämishankkeita. Tiedekunta tarjoaa monipuoliset sivuainemahdollisuudet, ja opiskelija voi valita tutkintoonsa sivuaineita myös koko yliopiston laajasta valikoimasta.

Teorian ja työtehtävien asiantuntijaksi

Kasvatustieteiden asiantuntijana kasvat monipuoliseksi kasvatusalan teorian ja työtehtävien asiantuntijaksi. Opit opetuksesta, oppimisesta, kouluttamisesta, kasvatuksesta ja koulutusorganisaatioiden toiminnasta.

Osana opintojasi perehdyt kasvatus- ja koulutusjärjestelmien kehitystrendeihin, koulutuksen suunnittelun perusteisiin ja eri työtehtäviin kasvatus- ja opetusalalla. Kandidaattivaiheessa voit valita pääaineeksesi kasvatustieteen tai kasvatuspsykologian.

 

20

aloituspaikkaa

 

2

pääainevaihtoehtoa: kasvatustieteet tai kasvatuspsykologia

 

466

eri työnimikkeitä


Kasvatustieteen yhteiskunnalliset ulottuvuudet tutuiksi

Tutkintoon kuuluu myös sivuaineopintoja sekä valinnaisia opintoja, joilla voit muokata asiantuntijuuttasi haluamaasi suuntaan. Sivuaineita voit valita myös yliopiston muiden tiedekuntien tarjonnasta ja siten suorittaa työmarkkinoilla vetovoimaisen tutkinnon.

Kasvatustieteen asiantuntijana opit näkemään kasvatuksen yhteydet yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Koulutus antaa sinulle valmiudet toimia kasvatusalan opetus-, tutkimus-, suunnittelu-, hallinto- ja kehitystehtävissä sekä ohjauksen ja neuvonnan tehtävissä.

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • koulutussuunnittelija
 • kouluttaja
 • suunnittelija
 • tutkija
 • henkilöstöasiantuntija.

Suositeltavia lukioaineita ovat:

 • äidinkieli
 • psykologia
 • englanti
 • yhteiskuntaoppi.

 

Hae meille opiskelemaan kasvatustieteitä:

Lue lisää ja hae