Kulttuuriantropologia ja arkeologia

Kulttuuriantropologia ja arkeologia, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 

 • Saat yleiskatsauksen sekä kulttuuriantropologiasta että arkeologiasta

 • Opit ymmärtämään nykyisiä ja menneitä kulttuureita

 • Painopistealueena pohjoisten alueiden arkeologinen kulttuuriperintö globaalissa kontekstissa

Lue lisää ja hae

Kulttuuriantropologian ja arkeologian yhteisissä perusopinnoissa opiskelija saa yleiskatsauksen kummastakin oppiaineesta. Oppiaineissa pyritään ymmärtämään sekä nykyisiä että menneitä kulttuureita, kulttuurien vaikutusta ihmisten elämään ja kulttuurien muutosta. Opinnoissa perehdytään esihistoriallisen ja historiallisen ajan arkeologiaan sekä kulttuurien syntyyn. Varsinainen pääainevalinta tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden lopulla.

Kulttuuriantropologia on oppi ihmisistä, yhteisöistä ja käyttäytymisen sosiaalisesta rakentumisesta eri aikoina ja eri puolilla maailmaa. Kulttuuriantropologi haluaa oppia tuntemaan erilaisia kulttuureja, ymmärtää niitä niiden omasta näkökulmasta ja selvittää, miten ihmisen kulttuuritausta vaikuttaa hänen toimintaansa, ajatteluunsa ja elämäänsä. Kulttuuriantropologi on kiinnostunut kunkin kulttuurin ainutlaatuisista piirteistä ja miten eri kulttuurit muistuttavat toisiaan.

Arkeologia tutkii ihmistä ja kulttuuria materiaalisten lähteiden kautta. Näitä ovat esineet, kiinteät rakenteet tai maaperässä havaittavat ihmisen aiheuttamat kemialliset muutokset. Arkeologi on monialainen aineellisen kulttuurin ja sen tutkimuksen sekä suojelun ammattilainen. Arkeologisen kulttuuriperinnön suojelu on osa ympäristönsuojelua, ja arkeologin eettisenä päämääränä on säilyttää mahdollisimman paljon menneisyyttä tulevaisuudelle.

Arkeologia on luonteeltaan monitieteistä. Opinnoissa perehdytään sekä Suomen että eri maanosien viime jääkauden ja nykypäivän väliseen menneisyyteen antropologisesta näkökulmasta. Painopistealueina ovat Pohjois-Suomen sekä pohjoisten alueiden arkeologinen kulttuuriperintö globaalissa kontekstissa.

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • arkeologi
 • antropologi
 • museonjohtaja
 • intendentti
 • kulttuurituottaja

Suositeltavia lukioaineita ovat:

 • historia
 • yhteiskuntaoppi
 • psykologia
 • äidinkieli
 • englanti