Haluan opiskella kulttuuriantropologiaa ja arkeologiaa

Kulttuuriantropologia ja arkeologia

Kulttuuriantropologia ja arkeologia, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 

Maailmaa koskevien haasteiden keskellä on tärkeää ymmärtää, miten yhteisöt ja kulttuurit sopeutuvat. Muutoksen ymmärtämiseksi ja tulevaan valmistautumiseksi on ymmärrettävä menneisyyttä ja nykyisyyttä. Kulttuuriantropologialla ja arkeologialla on siinä tärkeä rooli. Kulttuuriantropologian ja arkeologian asiantuntijana opit ymmärtämään sekä nykyisiä että menneitä kulttuureja ja kulttuurin vaikutusta ihmisten elämään. Pääset perehtymään esihistoriallisen ja historiallisen ajan arkeologiaan sekä kulttuurien syntyyn ja tämän päivän tilanteeseen. Varsinaisen pääainevalinnan kulttuuriantropologian ja arkeologian välillä teet ensimmäisen vuoden lopulla.

  • Saat yleiskatsauksen sekä kulttuuriantropologiasta että arkeologiasta.
  • Opit ymmärtämään nykyisiä ja menneitä kulttuureita sekä kulttuurin muutosta.
  • Painopistealueena on pohjoisten alueiden kulttuuriperintö globaalissa kontekstissa.

Painopisteenä pohjoinen kulttuuri ja muuttuva arktinen alue

Kulttuuriantropologinen ja arkeologinen tieto on usein kallisarvoista, kun yhteiskunnallisia ongelmia ratkotaan. Oulussa molempien opinnoissa painotetaan erityisesti pohjoisia kulttuureita mutta myös kulttuurien maailmanlaajuista vuorovaikutusta.

Kulttuuriantropologi tuntee ihmisen ja yhteisöt eri aikoina

Kulttuuriantropologian opiskelijana opit ihmisistä, yhteisöistä ja ihmisten käyttäytymisen sosiaalisesta rakentumisesta eri aikoina ja eri maailmankolkissa. Opit tuntemaan erilaisia kulttuureja ja ymmärtämään niitä paremmin niiden omasta näkökulmasta.

Sinulle selviää, miten ihmisen kulttuuritausta voi vaikuttaa hänen ajatteluunsa, toimintaansa tai ylipäätään elämään. Kulttuuriantropologit ovat yhtäältä kiinnostuneita eri kulttuurien ainutlaatuisista piirteistä ja toisaalta niiden yhtäläisyyksistä.

 

 

22

aloituspaikkaa

 

2

pääainevaihtoehtoa: kulttuuriantropologia tai arkeologia

 

83

eri työnimikettä


Arkeologi tutkii esineiden ja rakenteiden kautta

Arkeologian opiskelijana pääset tutkimaan ihmistä ja kulttuuria materialistisia lähteitä hyödyntäen. Sellaisia ovat esineet, kiinteät rakenteet tai ihmisten aiheuttamat kemialliset muutokset maaperään. Arkeologian asiantuntijana olet monialainen aineellisen kulttuurin sekä sen tutkimuksen ja suojelun ammattilainen. Arkeologian päämääränä on säilyttää menneisyyttä tulevaisuudelle. 

Painopistealueita ovat Pohjois-Suomen sekä pohjoisten alueiden arkeologinen kulttuuriperintö maailmanlaajuisessa kontekstissa. Opinnoissa perehdyt lisäksi sekä Suomen että muun maailman viime jääkauden ja tämän päivän väliseen aikaan antropologisesta näkökulmasta.

Valmistuttuasi voit työllistyä useisiin erilaisiin asiantuntijatehtäviin yrityksiin, organisaatioihin tai julkisyhteisöihin.

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

  • arkeologi
  • antropologi
  • museonjohtaja
  • intendentti
  • kulttuurituottaja

 

 

Kiinnostuitko kulttuuriantropologiasta ja arkeologiasta?

Lue lisää ja hae Opintopolussa