Logopedia

Logopedia, Logopedian tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  • Saat laajan teoreettisen tietämyksen logopediasta sekä tarvittavat perusteet psykologiasta, lääketieteestä, kielitieteestä ja fonetiikasta

  • Opit erilaisista puheen, kielen, äänen ja kommunikoinnin häiriöistä ja niiden puheterapeuttisesta kuntoutuksesta

  • Voit hakea oikeutta toimia laillistettuna puheterapeuttina maisterin tutkinnon suoritettuasi

Lue lisää ja hae

Logopedian koulutuksessa opiskelijat kouluttautuvat monialaisiksi osaajiksi. Tähän tavoitteeseen pyritään tutkinto-ohjelman tarkoituksenmukaisella oppiainevalikoimalla ja tutkimustyön monitieteisyydellä. Opiskelijoilla on mahdollisuus lähteä opintojen aikana opiskelijavaihtoon tai osallistua englanninkieliseen opetukseen.

Logopedian koulutukseen sisältyy tutustumiskäyntejä esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin sekä harjoittelujaksoja, joissa opiskelija ohjattuna kuntouttaa puheterapeuttisia asiakkaita. Koulutuksella on monipuolisten harjoittelujen vuoksi hyvät työelämäyhteydet.

Oulun yliopiston logopedian tutkimuksen painopistealueena on lasten puheen, kielen ja kommunikoinnin kehitys sekä niihin liittyvät häiriöt. Tieteellisen työn ja tutkimuksen kehittäminen peruskoulutuksen rinnalla on olennaisen tärkeää alan kehityksen kannalta.

Logopedian tutkinto-ohjelman suoritettuaan opiskelija voi hakea Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) oikeuden toimia laillistetun puheterapeutin ammatissa. Tutkinto-ohjelma antaa pätevyyden myös moniin muihin puheen, kielen ja kommunikoinnin asiantuntemusta vaativiin tehtäviin.

Suositeltavia lukioaineita ovat:

  • äidinkieli
  • englanti
  • psykologia
  • biologia