Haluan opiskella logopediaa

Logopedia

Logopedia, Logopedian tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Logopedit eli puheterapeutit sekä muut alan asiantuntijat tekevät yhteiskunnallisesti merkittävää ja tärkeää työtä ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin puolesta edistämällä valmiuksia puheeseen, ääneen, kieleen ja kommunikaatioon liittyen.

  • Saat laajan teoreettisen tietämyksen logopediasta sekä tarvittavat perusteet psykologiasta, lääketieteestä, kielitieteestä ja fonetiikasta.
  • Opit erilaisista puheen, kielen, äänen ja kommunikoinnin häiriöistä ja niiden puheterapeuttisesta kuntoutuksesta.
  • Voit hakea oikeutta toimia laillistettuna puheterapeuttina maisterin tutkinnon suoritettuasi.

Miksi logopediaa Oulussa?

Useasti palkittu tutkinto-ohjelma tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia tehdä yhteiskunnallisesti tärkeää työtä, sillä yhteistyö perus- ja erikoisterveydenhuollon sekä päiväkoti- ja koulujärjestelmän kanssa lasten ja aikuisten puheterapeuttisessa kuntoutuksessa on aktiivista.

Palkittu tutkinto-ohjelma ja ansioitunutta tutkimusta

Logopedia tarkastelee puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitystä sekä niiden häiriöitä monipuolisesti. Jos olet kiinnostunut ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja kommunikoinnista sekä häiriöiden ennaltaehkäisystä ja kuntoutuksesta, viisivuotinen logopedian tutkinto-ohjelma on tarkoitettu sinulle.

Oulun yliopiston logopedian tutkimuksen painopistealueena on lasten puheen, kielen ja kommunikoinnin kehitys sekä niihin liittyvät häiriöt. Tieteellisen työn ja tutkimuksen kehittäminen peruskoulutuksen rinnalla on olennaisen tärkeä osa alan kehitystä.

Opintosi tarjoavat sinulle laajat teoreettiset tiedot logopediasta sekä tarvittavat perusteet psykologiasta, lääketieteestä, kielitieteestä ja fonetiikasta. Opit erilaisista puheen, kielen, äänen ja kommunikoinnin häiriöistä ja niiden puheterapeuttisesta kuntoutuksesta. Sinulla on mahdollisuus hankkia kansainvälisiä kokemuksia opiskelijavaihdon tai englanninkieliseen opetukseen osallistumisen kautta. 

 

 

37

aloituspaikkaa

 

0 %

työttömänä

 

53 %

työllistynyt kunnalle tai kuntayhtymään

 

Yhteiskunnallisesti merkittävää työtä ja tutkimusta ihmisten hyvinvoinnin puolesta

Useasti palkittu tutkinto-ohjelma tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Yhteistyö perus- ja erikoisterveydenhuollon sekä päiväkoti- ja koulujärjestelmän kanssa lasten ja aikuisten puheterapeuttisessa kuntoutuksessa on aktiivista. Monipuolisten harjoittelujen vuoksi koulutus antaa sinulle hyvät työelämäyhteydet. 

Viiden vuoden tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakea Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) oikeuden toimia laillistettuna puheterapeuttina. Saat tutkinto-ohjelmasta pätevyyden myös muihin puheen, kielen ja kommunikoinnin asiantuntemusta vaativiin tehtäviin.

 

Kiinnostuitko logopediasta?

Lue lisää ja hae Opintopolussa