Luokanopettaja

Luokanopettaja, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 

 • Saat valmiuksia myönteistä vuorovaikutusta edistävään opettajuuteen

 • Perehdyt monipuolisesti kouluikäisen lapsen kehitykseen ja oppimiseen

 • Voit hankkia myös aineenopettajan kelpoisuuden yläkouluun

Lue lisää ja hae

Luokanopettajan koulutus antaa opiskelijalle monipuoliset valmiudet toimia kasvatusalan ammattilaisena tulevaisuuden koulussa. Opinnoissa tuetaan opiskelijan oman pedagogisen näkemyksen ja toiminnan rakentamista ja analysoidaan luokanopettajan työn eettistä vastuuta ja yhteiskunnallista merkitystä. Luokanopettajan koulutus tähtää erityisesti perusopetuksen luokkien 0–6 oppimis- ja kasvatusympäristössä toimimiseen, ja siinä on kolme painotusta: laaja-alainen, teknologiapainotteinen sekä taide- ja taitopainotteinen. Suuntautuminen valitaan opintojen alkuvaiheessa.

Taide- ja taitopainotteisuuteen suuntautuvat opiskelijat kehittävät valmiuksiaan suunnitella, toteuttaa ja arvioida taide- ja taitokasvatusta perusopetuksessa. Teknologiakasvatukseen suuntautuvat opiskelijat omaksuvat tutkimus- ja opetusotteen, joka perustuu teknologisen lukutaidon hallintaan, ja he voivat toimia teknologiakasvatuksen asiantuntijaopettajina perusasteen alaluokilla.

Tutkinto sisältää:

 • kieli-, viestintä- ja orientoivia opintoja
 • kasvatustieteen pääaineopinnot
 • peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot
 • opettajan pedagogiset opinnot

Kaikki luokanopettajankoulutuksen painotukset tarjoavat perusvalmiudet tulevalle kasvatus- ja opetusalan ammattilaiselle. Luokanopettajankoulutuksesta valmistuttuaan opiskelija osaa tarkastella monipuolisesti oppilaidensa kasvuun ja oppimiseen liittyviä tarpeita ja huomioida ne omassa toiminnassaan.

Maisterintutkinto yhdessä luokanopettajankoulutuksessa suoritetun kandidaatintutkinnon kanssa antaa opiskelijalle luokanopettajan kelpoisuuden. Jos opiskelija suorittaa sivuaineena 60 opintopisteen laajuiset opetettavan aineen opinnot jossakin perusopetuksessa opetettavassa aineessa, hänellä on aineenopettaan kelpoisuus myös yläkoulussa.

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • luokanopettaja
 • koulutussuunnittelija
 • tutkija
 • asiantuntija
 • kouluttaja

Suositeltavia lukioaineita ovat:

 • äidinkieli
 • psykologia
 • taito- ja taideaineet