Maantiede

Maantiede, Maantieteen tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Millainen rooli ihmisellä on muuttuvassa maailmassa? Miten ilmastonmuutos sekä kestävä kehitys huomioidaan tulevaisuuden ratkaisuissa? Maantiede tarjoaa näihin tärkeisiin kysymyksiin kiinnostavia näkökulmia.

 • Saat monipuolisen luonnontieteitä ja yhteiskuntatieteitä yhdistävän tutkinnon oman mielenkiintosi mukaan.
 • Pääset kansainvälistymään muun muassa vaihto-ohjelmien kautta.
 • Voit syventyä arktisiin kysymyksiin luonnon- ja ihmistieteiden rajapinnalla.

Kansainvälistä huippututkimusta ja ainutlaatuista pohjoista luontoa

Opi ymmärtämään yhteiskunnan sekä elollisen ja elottoman luonnon globaaleja muutosprosesseja sekä aluekehitystä ja -politiikkaa. Sinun osaamisesi auttaa torjumaan ilmastonmuutosta ja edistämään kestävää kehitystä.

Luonnonmaantiedettä ja ihmismaantiedettä

Maantieteessä yhdistyvät luonnontieteiden ja yhteiskuntatieteiden osaaminen, ja opinnot jakautuvat ihmismaantieteeseen ja luonnonmaantieteeseen.

Ihmismaantiede auttaa sinua ymmärtämään yhteiskunnan tilaa ja sen muutoksia. Opetus perustuu kansainväliseen huippututkimukseen, ja Oulun yliopiston maantieteen tutkimus onkin erittäin korkeatasoista. Luonnonmaantiede tarkastelee puolestaan monipuolisesti elollisen ja elottoman luonnon aiheita, joiden kantavana teemana on globaali muutos. Opetukselle omaleimaista on ainutlaatuinen pohjoinen luonto.

Kansainvälisyys korostuu maantieteen opinnoissa, ja sinua kannustetaan ja tuetaan kasvussasi osaksi kansainvälistä tiedeyhteisöä.

 

 

35

aloituspaikkaa

 

5

erikoistumisalaa

 

top 100

sadan parhaan joukossa maailmassa matkailututkimuksessa

 

Monipuoliseksi ja -taitoiseksi osaajaksi

Kandidaattivaiheessa erikoistut kulttuurimaantieteeseen, luonnonmaantieteeseen tai aluekehitykseen ja -politiikkaan. Maisterivaiheessa pääset puolestaan erikoistumaan geoinformatiikkaan tai matkailumaantieteeseen.

Maantieteilijänä kasvat monipuoliseksi ja -taitoiseksi osaajaksi, jolle on kysyntää yksityisen ja julkisen sektorin asiantuntijatehtävissä sekä Suomessa että ulkomailla. Todennäköisimmin sijoitut yhteiskunnalliseen tai ympäristöön ja luontoon liittyvään asiantuntijatehtävään tai opettajaksi peruskouluun tai lukioon.

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • aineenopettaja
 • ympäristösuunnittelija
 • yleiskaavasuunnittelija
 • tutkija
 • projektipäällikkö.

Suositeltavia lukioaineita ovat:

 • maantiede
 • yhteiskuntaoppi
 • biologia
 • matematiikka
 • äidinkieli
 • englanti.

 

Hae meille opiskelemaan maantiedettä:

Lue lisää ja hae