Maantiede

Maantiede, Maantieteen tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

 • Saat monipuolisen luonnontieteitä ja yhteiskuntatieteitä yhdistävän tutkinnon oman mielenkiintosi mukaan

 • Pääset kansainvälistymään muun muassa vaihto-ohjelmien kautta

 • Voit syventyä arktisiin kysymyksiin luonnon- ja ihmistieteiden rajapinnalla

Lue lisää ja hae

Maantiede on luonnontieteitä ja yhteiskuntatieteitä integroiva tieteenala. Sen tarkastelukohteina ovat erilaiset luonnon ja yhteiskunnan alueelliset järjestelmät paikallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla. Maantieteestä valmistutaan joko maantieteilijäksi tai maantieteen aineenopettajaksi.

Maantieteessä annettava opetus perustuu monialaiseen ja kansainvälisesti arvostettuun huippututkimukseen. Kansainvälisyys on olennainen osa opiskelua ja sitä tuetaan monin tavoin. Maantieteessä on aito mahdollisuus kansainvälistymiseen muun muassa vaihto-ohjelmien kautta. Tutkimuskohteidensa laaja-alaisuuden vuoksi maantieteilijät tukeutuvat luonnon-, kulttuuri- ja yhteiskuntatieteiden teoria- ja menetelmäperustaan.

Tutkinto sisältää:

 • maantieteen opintoja
 • sivuaineopintoja, kuten tilastotiedettä ja muita opiskelijan osaamista tukevia aloja, esim. biologiaa, ympäristönsuojelua, geologiaa, sosiologiaa, historiaa, kauppatieteitä ja tietojenkäsittelytiedettä

Maantieteessä erikoistutaan kandidaattivaiheessa aluekehitykseen ja aluepolitiikkaan, kulttuurimaantieteeseen tai luonnonmaantieteeseen. Näiden lisäksi maisterivaiheessa voi erikoistua geoinformatiikkaan tai matkailumaantieteeseen. Kaikissa erikoistumisaloissa paneudutaan ajankohtaisiin kansainvälisiin ja kansallisiin tutkimuskysymyksiin.

Maantieteilijät ovat monialaisia ja monitaitoisia osaajia, joilla on työmarkkinoilla kysyntää sekä yksityisen että julkisen sektorin asiantuntijatehtävissä. Maantieteilijät työskentelevät monipuolisissa ammateissa kansallisesti ja kansainvälisesti. Yleisimmin maantieteestä valmistuneet sijoittuvat yhteiskunnallisiin tai luontoon ja ympäristöön liittyviin asiantuntijatehtäviin. Tutkinnon suorittanut voi valmistua myös opettajaksi saaden pätevyyden opettaa peruskoulun, lukion tai jonkin muun oppilaitoksen aineenopettajina.

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • aineenopettaja
 • ympäristösuunnittelija
 • yleiskaavasuunnittelija
 • tutkija/erikoistutkija
 • projektipäällikkö

Suositeltavia lukioaineita ovat:

 • maantiede
 • yhteiskuntaoppi
 • biologia
 • matematiikka
 • äidinkieli
 • englanti